Opnieuw veel meer starters dan stopzettingen in 2015

Categorie Ondernemen
Opnieuw veel meer starters dan stopzettingen in 2015

Vorig jaar werden er in ons land 88.963 bedrijven opgestart en “slechts” 69.822 bedrijven stopgezet, zo blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Roularta Business Information. Het netto aantal ondernemingen nam in 2015 dus toe met 19.141 eenheden. “Het is van 2012 geleden dat we zo’n sterke aangroei kenden”, stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws vast. “Het spreekt voor zich dat het wegebben van de economische crisis daar voor een groot stuk tussen zit, maar anderzijds zorgden enkele maatregelen van de federale regering ook voor een beter ondernemingsklimaat en dus ook meer start- en overlevingskansen.” Het gaat dan onder meer over de loonlastenverlaging en de tax shelter die het fiscaal voordelig maakt om te investeren in start ups. Positief is ook dat de regio’s zich roeren met concrete plannen en projecten om ondernemers en kmo’s te ondersteunen.

In 2015 werden er 88.963 bedrijven opgestart en 69.822 bedrijven stopgezet, zo geven cijfers van handelsinformatieleverancier Roularta Business Information aan. Er werden met andere woorden 19.941 bedrijven meer opgezet dan stopgezet. Een positieve evolutie, want in 2013 werden er slechts 10.988 bedrijven meer opgestart en in 2014 amper 8058. Het aantal starters is in 2015 met 1,5 procent toegenomen tegenover 2014, terwijl het aantal stopzettingen tijdens diezelfde periode een duik nam met 12,3 procent.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Algemeen gezien zit het goed met het aantal startende ondernemingen in ons land en daarnaast is het ook positief dat na enkele jaren van toename van het aantal stopzettingen een belangrijk keerpunt is bereikt. Want zelfs al maken we abstractie van 2014, omdat er dan een boost aan stopzettingen was om de verhoogde liquidatiebonus naar 25 procent sinds 1 oktober 2014 te vermijden, zien we een kentering tov 2013. De cijfers stemmen ons hoopvol zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.
De crisisjaren liggen duidelijk achter ons. Belgen durven opnieuw een eigen zaak op te richten en houden het nu ook weer langer vol. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Het verbeterd economisch klimaat, natuurlijk, maar ook het feit dat ondernemen, toch zeker bij jongeren, hip is en voor heel wat moderne technologieën zonder al te veel opstartkosten kan.”

NSZ erkent dat ook het beleid van de verschillende regeringen een grote rol speelt. Op federaal vlak werd bijvoorbeeld de loonkost aangepakt door onder meer de eerste aanwervingen goedkoper te maken (die maatregel ging in op 1 januari 2016 maar geldt ook voor eerste aanwervingen in 2015) en de RSZ-bijdragen te verlagen van 33 naar 25 procent. Daarnaast zorgde de tax shelter ervoor dat het als particulier fiscaal interessant is om te investeren in start ups en werd crowdfunding financieel aangemoedigd via een vrijstelling van roerende heffing op de intresten voor de eerste schijf van 15.000 per jaar, wat de financiering van ondernemingen uiteraard ook ten goede komt.

Op te merken valt ook nog dat de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering ondernemerschap centraal plaatsen in hun beleid. De Vlaamse regering werkt op dit eigenste moment via Agentschap Innoveren en Ondernemen een aantal ondersteuningsprojecten uit voor ondernemingen, terwijl de Waalse regering net met een ambitieus kmo-plan (Manifeste pour les PME) dat 55 concrete maatregelen bevat heeft gelanceerd en de Brusselse regering er alles aan doet om de imagoschade te herstellen na de lockdown en de aanslagen van 22 maart. De verschillende regeringen tonen dus dat het hen menens is om het ondernemerschap te ondersteunen en te bevorderen. Het spreekt voor zich dat zo’n klimaat vertrouwen geeft om een eigen zaak op te starten en om het vol te houden als ondernemer.

deel dit