Opnieuw problemen bij Worldline: NSZ gaat na of afspraken nageleefd worden

Categorie Handel
Opnieuw problemen bij Worldline: NSZ gaat na of afspraken nageleefd worden

Worldline, het bedrijf dat het elektronisch betaalverkeer regelt in ons land, heeft een vertraging opgelopen met de uitvoering van bepaalde types betalingen. Een aantal handelaars krijgt daardoor momenteel geen of late betalingen doorgestort. Dat probleem deed zich ook al in september 2015 voor, maar het zou volgens Worldline deze keer kleinschaliger zijn en morgen ook al opgelost. Naar aanleiding van die problemen in het najaar werden er een aantal concrete afspraken op papier gezet tussen Wordline en NSZ. De ondernemersorganisatie zal nu, via de advisory board waarin ze zetelt, nagaan of die afspraken en targets gerespecteerd worden. Zo niet hebben de getroffen handelaars automatisch recht op een compensatie.

Worldline stuurt opdrachten naar de banken zodat deze het geld naar de rekening van de handelaar kunnen doorstorten. Die opdrachten moeten uiterlijk de volgende werkdag na de betaling plaatsvinden. Daar is nu opnieuw een probleem mee, al zou dat probleem, aldus Worldline, kleinschaliger zijn dan het vorige incident en morgen opgelost zijn. Ter herinnering: in september van vorig jaar kreeg een overgrote meerderheid van de handelaars gedurende meer dan één week geen betalingen meer doorgestort van Worldline.

Als gevolg van deze ernstige tekortkoming ging NSZ samen met Worldline rond de tafel zitten om tot concrete afspraken te komen bij dergelijke storingen. Bovendien ging Worldline ermee akkoord om in hun contracten een forfaitaire schadevergoeding op te nemen wanneer er zich problemen voordoen met elektronische betalingen en de schuld hiervoor bij hen ligt. Bij eventuele problemen is er met andere woorden geen discussie meer mogelijk zijn. Wanneer bepaalde targets niet gehaald worden, zullen handelaars immers automatisch een compensatievergoeding krijgen door middel van gratis transacties.

Die compensatie kan vandaag mogelijkerwijs ook meespelen. Sinds 1 december 2015 geldt immers het volgende principe: als Worldline er op maandbasis niet in slaagt om de opdracht tot overschrijving niet uiterlijk op de volgende werkdag bij minimum van 90 procent van de transacties te laten plaatsvinden, moet het 100 gratis transacties aanbieden aan de getroffen handelaars. Dat aantal gratis transacties kan oplopen tot 200 indien er nog minder opdrachten plaatsvinden. NSZ zal dit incident onder meer in de advisory board van Worldline, waarin een vertegenwoordiger van de ondernemersorganisatie zetelt, bespreken en nagaan of handelaars ook deze keer recht hebben op een schadevergoeding.

deel dit