Opinie - Sinds wanneer zijn de vakbonden tegen werkzekerheid?

Categorie Werk
Opinie - Sinds wanneer zijn de vakbonden tegen werkzekerheid?

De federale regering wil de proefperiode opnieuw invoeren en de vakbonden staan meteen op hun achterste poten. Mij moeten ze eens uitleggen vanwaar dat ongenoegen komt. De proefperiode afschaffen was ongetwijfeld een grote stommiteit bij de onderhandelingen over het eenheidsstatuut. Het is nefast voor zowel werkgevers als werknemers.

Werkgevers kunnen niet meer nagaan welk vlees ze in de kuip hebben. Wie nu iemand wil ontslaan die pas aangeworven is en niet voldoet, moet rekening houden met een opzeg van minstens twee weken. Toen de proefperiode nog bestond, was dat maximaal één week. De crisis is amper verteerd en de loonkosten zijn nog steeds torenhoog, dus dat verschil is niet niks voor micro-ondernemingen en kmo's.

Maar ook werknemers hebben er baat bij dat de proeftijd van zes maanden opnieuw ingevoerd wordt. Want wat blijkt? Sinds de afschaffing ervan werken bedrijven veel meer met uitzendkrachten en contracten van bepaalde duur. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek van het NSZ, maar ook uit studies van onder meer ­Securex en SD Worx. Het is niet eens onlogisch, want dat zijn nog de enige manieren voor ondernemingen om na te gaan of iemand past op de werkvloer. Maar beide werkregimes zijn in se niet bedoeld als testperiode. Uitzendwerk kost werkgevers ook heel wat meer, terwijl contracten van bepaalde duur hen dan weer opzadelen met de nodige administratie en rigide regels. Ook de werknemers zijn benadeeld: zij kunnen op lange termijn niets uitbouwen, want zonder contract van onbepaalde duur is het niet evident om bijvoorbeeld een woning te huren of te kopen. Die onzekerheid weegt en ik dacht niet dat vakbonden zulke situaties toejuichen.

De remedie ligt voor de hand: zo snel mogelijk de proeftijd weer invoeren zoals die voor 2014 bestond. Het gevolg zal zijn dat er weer meer contracten van onbepaalde duur worden afgesloten en er dus meer zekerheid voor werknemers is. De MR, Open VLD en de N-VA lijken helemaal voor, alleen CD&V vindt dat er absoluut eensgezindheid moet komen binnen de Nationale Arbeidsraad, waarin dus ook de vakbonden zetelen. Dat is tijdverlies. Wie nu nog maanden aarzelt om de proefperiode opnieuw in te voeren, rammelt ook met de duurzame arbeid in ons land.

Overigens heeft zo'n heringevoerde maatregel geen nood aan een proefperiode. Hij heeft zijn deugdelijkheid in het verleden voldoende bewezen.

Christine Mattheeuws, Voorzitter NSZ

Dit opiniestuk verscheen op donderdag 21 april 2016 in De Standaard.

 

deel dit