Openstaande facturen zullen sneller betaald worden

Categorie Algemeen
Openstaande facturen zullen sneller betaald worden

De invordering van niet-betwiste schulden tussen ondernemingen onderling zal binnenkort sneller en goedkoper worden. Als de schuldvordering niet betwist wordt, is er geen tussenkomst van de rechter nodig. Die maatregel zal ervoor zorgen dat zelfstandigen en kmo’s veel minder lang op de betaling van hun openstaande facturen zullen moeten wachten.

Ruim één op de drie facturen aan ondernemingen wordt nog steeds niet tijdig of correct betaald. Dat is pijnlijk voor de bedrijven zelf, want zij lopen niet alleen inkomsten mis, maar moeten ook tijd, energie en soms geld steken in het recupereren van die openstaande facturen. NSZ pleitte al lang voor de introductie een procedure waarbij schuldeisers makkelijker aan hun geld geraken, zonder al te veel juridische poespas. De snelle betaling is zeker een stap in de goede richting. De advocaat krijgt daarbij een cruciale rol: hij moet oordelen of de zaak in aanmerking komt voor de snelle betaling en zal, indien dat wel het geval is, een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Als een gerechtsdeurwaarder vaststelt dat de schuldvordering niet betwist wordt, is er geen tussenkomst van de rechter nodig. Het is goed dat ook de rechten van de schuldenaar worden gevrijwaard.

Er is wel één minpunt aan de snelle betaling verbonden: ze geldt immers enkel in een B2B-context, tussen ondernemingen onderling dus. Het betaalverkeer tussen ondernemingen onderling mag dan wel goed zijn voor twee derde van de wanbetalingen, het B2C-betaalverkeer is toch ook goed voor één derde van de wanbetalingen. Daarom vraagt NSZ om ook snel werk te maken van een snelle en eenvoudige procedure om onbetwiste openstaande facturen te innen tussen ondernemingen en consumenten.

deel dit