Ook tijdens eerste kwartaal 2016 blijft aantal startende ondernemingen toenemen

Tags
Categorie Ondernemen
Ook tijdens eerste kwartaal 2016 blijft aantal startende ondernemingen toenemen

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zagen 24.377 nieuwe ondernemingen het levenslicht in België, zo blijkt uit cijfers van handelsinformatieleverancier Roularta Business Information. Dat zijn er 4,7 procent meer dan tijdens het eerste kwartaal van 2015, nochtans een recordjaar qua aantal bedrijfscreaties. “Dat is erg goed nieuws”, vat NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws samen. “De trend van meer bedrijfscreaties zet zich door, al blijft het wel koffiedik kijken of de aanslagen van 22 maart en de nasleep daarvan voor bepaalde sectoren roet in het eten zullen gooien.”

Het aantal starters is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar in ons land met 4,7 procent gestegen: in totaal zagen 24.377 nieuwe ondernemingen het levenslicht, tegenover 23.291 tijdens de eerste drie maanden van 2015. Dat blijkt uit cijfers van Roularta Business Information. Nochtans was 2015 al een recordjaar voor wat betreft het oprichten van nieuwe ondernemingen in ons land. In 2016 lijkt alles erop te wijzen dat dezelfde weg wordt opgegaan. Bovendien is er een toename van het aantal starters in de drie regio’s van het land, al zijn er wel opvallende verschillen. Zo neemt het aantal starters in Vlaanderen met 7 procent toe, terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+2,2 procent) en Wallonië (+1,1 procent) met een lagere groei moeten stellen.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Algemeen gezien kunnen we van een positief bilan spreken. Er worden duidelijk nog steeds meer ondernemingen gecreëerd en dat is goed nieuws voor onze economie. Nu komt het erop aan om die starters zoveel mogelijk overlevingskansen te geven, want nog steeds zien we dat ongeveer één derde van alle bedrijven na vijf jaar volledig van het toneel verdwenen is.” De ondernemersorganisatie is er wel van overtuigd dat een aantal maatregelen van de regering Michel, zoals het schrappen van de sociale bijdragen bij de eerste aanwerving, het terugdringen van de RSZ-bijdragen van 33 naar 25 procent of de sociale bijdragen die in 2018 naar 20,5 procent zullen worden teruggebracht, een positieve impact hebben op het ondernemersklimaat in ons land. Dat bovendien de economische crisis achter ons ligt, speelt natuurlijk ook mee.

Ook al zaten de bedrijfscreaties tijdens de eerste drie maanden van dit jaar op kruissnelheid, zou deze koers mogelijk gekeerd kunnen worden door de aanslagen van 22 maart en de economische impact die deze terreurdaden hebben gehad. Wie bijvoorbeeld van plan was om een winkel of een horecazaak op te starten, zal dat nu misschien uitstellen. Op zich is daar weinig reden toe omdat de federale regering na afloop van de task force van afgelopen vrijdag een batterij aan maatregelen heeft genomen om bedrijven die de gevolgen voelen van de aanslagen te ondersteunen.

De meeste starters kozen tijdens het eerste kwartaal van 2016 voor de vrije beroepen (13,9 procent), gevolgd door de groot- en kleinhandel (13 procent), de bouw (11,2 procent) de dienstenindustrie (11 procent) en de horeca (5,6 procent). De opmars van de vrije beroepen is daarbij opvallend. Jaar na jaar zijn er meer bedrijfscreaties binnen deze sector. Op zich is dat niet onlogisch, aangezien in een dienstenmaatschappij zoals de onze veel vrije beroepen onontbeerlijk zijn. Bovendien zijn de diensten die vrije beroepers aanbieden doorgaans ook crisisbestendig. Een bezoek aan de arts of het inschakelen van een advocaat stellen de meeste mensen niet uit omdat het crisis is.

deel dit