Ontwikkelen van webshop geeft recht op fiscale aftrek van 13 procent

Ontwikkelen van webshop geeft recht op fiscale aftrek van 13 procent

De ontwikkeling van een webshop is een digitale investering. Dat is belangrijk omdat dergelijke investeringen recht geven op een extra aftrek van 13,5 procent in plaats van de 8 procent voor gewone investeringen.

Bedoeld worden investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen en in de beveiliging van informatie-en communicatietechnologie.

Wie komt in aanmerking?
Voor de digitale investeringen komen natuurlijke personen en kleine vennootschappen in aanmerking. Dit houdt in dat niet meer dan één van de volgende criteria overschreden mag worden:

• Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers
• Jaaromzet exclusief btw: 9 miljoen euro
• balanstotaal: 4,5 miljoen euro

De procedure
De formaliteiten die ingevuld moeten worden, zijn verschillend per categorie. Na het invullen zult u 13,5 procent van uw belastbare winst kunnen aftrekken voor belastingen. Eenmanszaken en natuurlijke personen dienen het formulier 276U ingevuld, gedateerd en ondertekend mee te sturen met hun personenbelasting. Kleine ondernemingen moeten het vak 275U in Biztax invullen. 

deel dit