Ondernemersvertrouwen daalt licht

Categorie Ondernemen
Ondernemersvertrouwen daalt licht

Het ondernemersvertrouwen is in mei licht gedaald, na twee opeenvolgende maanden van stijgingen. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van de Nationale Bank.

Het ondernemersvertrouwen nam wel enkel af in de verwerkende nijverheid. Het ondernemingsklimaat veerde daarentegen op in de dienstverlening aan de bedrijven en de handel. In de bouwnijverheid blijft de indicator traag stijgen.

De in de verwerkende nijverheid opgetekende afname is toe te schrijven aan de duidelijk negatievere beoordeling betreffende het peil van de voorraden.

In de dienstverlening aan de bedrijven betrof het hernieuwde optimisme vooral de beoordeling en de vooruitzichten betreffende de eigen activiteit van de bevraagde ondernemingen.

De handelaars verwachten vooral een stijging van de vraag in de eerstvolgende drie maanden.

In de bouwnijverheid, ten slotte, versterkte het orderbestand, dat bovendien positiever werd beoordeeld.

deel dit