Onbelast bijverdienen = vroeg, maar vergiftigd kerstgeschenk

Onbelast bijverdienen = vroeg, maar vergiftigd kerstgeschenk

NSZ is bijzonder teleurgesteld dat de federale regering amper iets wijzigt aan de maatregel die toelaat dat werknemers die 4/5de werken en gepensioneerden vanaf 20 februari 2018 per maand 500 euro onbelast kunnen bijverdienen. Die maatregel zorgt voor oneerlijke concurrentie voor ondernemers uit de kinderopvang, de bouw, de tuinbouw, het privéonderwijs en de transportsector. “De federale regering zal hierdoor zorgen voor een pak extra bedrijven in moeilijkheden en faillissementen”, betreurt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Van een vroeg, maar vooral vergiftigd kerstgeschenk gesproken.” De ondernemersorganisatie zal nu samen met experten bekijken of er stappen ondernomen kunnen worden tegen de maatregel.

Werknemers die minstens 4/5de werken, gepensioneerden, maar ook zelfstandigen in hoofdberoep zullen binnenkort per jaar 6000 euro onbelast kunnen bijverdienen, maar dan wel niet in de sector waarin ze werkzaam zijn. Per maand ligt die drempel op 500 euro. Het onbelast bijverdienen is enkel mogelijk binnen een bepaald aantal sectoren, zoals de kinderopvang, de bouw, de tuinbouw, het privéonderwijs, IT, tuinonderhoud en transport, maar die omschrijving blijft nog veel te vaag en is jammer genoeg niet verder verfijnd. Uit eerder onderzoek van NSZ bleek in ieder geval dat zelfstandigen in die sectoren zich ernstige zorgen maken. 93 procent vreest voor meer oneerlijke concurrentie in hun sector als gevolg van deze maatregel.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het is onbegrijpelijk dat de federale regering de luide en terechte kritieken van het brede middenveld gewoon resoluut naast zich neer heeft gelegd. Het onbelast bijverdienen zet de deur wagenwijd open voor deloyale concurrentie in een aantal sectoren. Naast een financieel verlies voor het sociaal statuut van de zelfstandigen dat volgens het Rekenhof kan oplopen tot een kleine 200 miljoen euro per jaar, zal zonder enige twijfel het aantal bedrijven in moeilijkheden en het aantal faillissementen in de getroffen sectoren toenemen. Het gaat om een onbegrijpelijke beslissing voor een regering die van meer jobs en meer ondernemers haar prioriteit heeft gemaakt.”
De ondernemersorganisatie zal nu, samen met een aantal experten, nagaan of ze verdere stappen kan zetten tegen deze maatregel omwille van het ronduit schadelijk karakter ervan op het ondernemerschap.

deel dit