Onbelast bijverdienen naar Raad van State: hopelijk zegeviert gezond verstand

Categorie Politiek
Onbelast bijverdienen naar Raad van State: hopelijk zegeviert gezond verstand

De Kamer stuurt het voorstel om per maand maximum 500 euro onbelast te laten bijverdienen naar de Raad van State na amendementen van de oppositie. “Hopelijk beseft de Raad van State dat dit voorstel oneerlijke concurrentie en discriminatie inhoudt ten opzichte van zelfstandigen een uit pak sectoren”, reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Deze maatregel moet grondig worden bijgestuurd. Gebeurt dat niet, dan betekent dat de doodsteek voor heel wat ondernemers.”

Werknemers die minstens 4/5de werken, gepensioneerden en zelfstandigen in hoofdberoep zouden per jaar 6000 euro onbelast kunnen bijverdienen. Daarnaast is er nog een soepelere regeling voor de deeleconomie: daar kan iedereen tot 6000 euro bijverdienen per jaar. Het onbelast bijverdienen in de diensten burger tot burger zou wel enkel mogelijk zijn binnen een bepaald aantal sectoren, zoals de kinderopvang, de bouw, de tuinbouw, het privéonderwijs, IT, tuinonderhoud en transport, maar de zelfstandigen in deze sectoren zouden hierdoor te kampen krijgen met oneerlijke concurrentie en discriminatie. Binnen de deeleconomie zou iedereen de reguliere economie op oneerlijke wijze kunnen beconcurreren. Bijzonder vreemd is bovendien dat werknemers onbelast kunnen bijverdienen in dezelfde sector waarbinnen ze werkzaam zijn en op die manier dus hun eigen werkgever beconcurreren, terwijl zelfstandigen enkel onbelast zouden kunnen bijverdienen in een andere sector dan diegene waarin ze werkzaam zijn.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “We hopen dan ook dat het gezond verstand zal zegevieren en dat de Raad van State alle vormen van oneerlijke concurrentie en discriminatie uit het voorstel zal halen. Gebeurt dat niet, dan zullen heel wat ondernemers het gelag betalen.” Ondertussen stelde NSZ een alternatief en positief voorstel voor dat iedereen die extra wil werken beloont. In plaats van werknemers uit de betrokken sectoren (namelijk kinderopvang, bouw, tuinbouw,  privéonderwijs, IT, tuinonderhoud en transport) op hun eigen onbelast te laten bijklussen, stelt de ondernemersorganisatie voor om overuren die bij de eigen werkgever worden gepresteerd niet langer te belasten en dat met een maximum van 500 euro per maand en 6000 euro per jaar. Voorwaarde moet dan wel zijn dat een werknemer fulltime werkt (5/5) om te vermijden dat elke werknemer nu 4/5 wordt ingeschreven en vervolgens onbelast bijklust. Volgens NSZ gaat het om een haalbare kaart. In Frankrijk werden overuren niet langer belast tussen 2007 en 2012 onder het presidentschap van Nicolas Sarkozy.

Tegelijkertijd wil NSZ alle zelfstandigen uit die sectoren de kans geven om binnen hun eigen onderneming en hun eigen activiteit per maand 500 euro onbelast bij te verdienen. Die aanvulling is nodig om elke vorm van discriminatie uit te sluiten tussen werknemers die wel mogen bijklussen in de activiteit waarin ze gewoonlijk werkzaam zijn en zelfstandigen die dat niet mogen in het huidige voorstel. Indien na evaluatie blijkt dat deze maatregel goed werkt voor de betrokken sectoren, stelt NSZ voor om die uit te breiden naar alle sectoren. De ondernemersorganisatie is ervan overtuigd dat de voorgestelde maatregel nog twee belangrijke, positieve gevolgen heeft: wanneer werknemers aangemoedigd worden om onbelaste overuren te presteren, zal het tekort aan geschikt personeel zich minder laten voelen, terwijl deze maatregel verder ook de koopkracht en de economische groei zal boosten.

deel dit