Omzet winkels kan terug stijgen door in te zetten op e-commerce en een beter lokaal beleid

Categorie Handel
Omzet winkels kan terug stijgen door in te zetten op e-commerce en een beter lokaal beleid

Winkels hebben het de laatste maanden moeilijk. De verkoop zit in het slop. Vooral kleding- en schoenenwinkels maar ook gespecialiseerde voedingwinkels tekenen volgens de FOD economie een omzetdaling op. We kunnen het tij doen keren door de handelaars te overtuigen volop in te zetten op e-commerce, zegt NSZ. Daarnaast moet ook het beleid grondig bijgestuurd worden en moet er geïnvesteerd worden in de dorpskernen en de stadscentra. “Kleinhandelszaken in de centra hebben het nu knap lastig omdat klanten er steeds moeilijker geraken”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Centra worden autoluw en steeds meer nabije parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl de Belg zeker voor zijn dagelijkse boodschappen dicht bij de winkel wil parkeren.”

De verkoop in winkels daalt al negen maanden. Dit blijkt uit de recentste cijfers van de FOD economie. Fysieke winkels hebben zware concurrentie van e-commerce. Wie vandaag nog geen webshop heeft, heeft een concurrentieel nadeel. Vandaar dat we de handelaars aanraden naast hun fysieke winkel  te investeren in een webshop. Meestal vraagt een investering in een webshop niet zoveel middelen. Maar handelaars kunnen zo wel nieuwe klanten aantrekken. Immers er zijn nog steeds een pak consumenten die graag hun boodschappen doen in een fysieke traditionele winkel. Maar meer en meer consumenten, doen ook online hun boodschappen. Zeker consumenten die privé of beroepshalve vaak met de computer of de smartphone bezig zijn, maken daar gretig gebruik van. Onderzoek heeft aangetoond dat wie een zogenaamde stenen winkel combineert met een webshop doorgaans betere resultaten voorlegt dan winkels die zich ver afhouden van e-commerce. De komende jaren zullen nog andere technologieën hun intrede doen in de retail sector en ook die zullen omarmd moeten worden om de overlevingskansen te maximaliseren.

Daarnaast moet ook het beleid grondig bijgestuurd worden en moet resoluut gekozen worden voor het aantrekkelijk maken van de centra. Dat gebeurt nu veel te weinig: baanwinkels aan de rand van de stad en grote shoppingcenters krijgen nu te veel speelruimte ten koste van de kleinhandel in de centra.Bovendien zullen lokale besturen ook hun mobiliteits- en parkeerbeleid moeten herzien, want het autoluw maken van de centra en het schrappen van parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van winkels werkt bijzonder hinderlijk voor de lokale kleinhandel. Zeker voor alles wat ‘run shopping’ betreft – de dagelijkse boodschappen bij bakker, slager, krantenwinkel en dergelijke – wil de Belg nog steeds zo dicht mogelijk bij de winkel parkeren, aldus nog NSZ.

deel dit