Omschakeling winteruur naar zomeruur: minder loon uitbetalen?

Categorie Werk
Omschakeling winteruur naar zomeruur: minder loon uitbetalen?

In de nacht van 26 op 27 maart schakelen we over van winter- naar zomeruur en wordt de klok één uur vooruit gezet. Er moet die nacht met andere woorden één uur minder gewerkt worden. Moet u als werkgever dan ook minder loon betalen?

Toch niet. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken, geldt een andere regeling. Deze krijgen bij de omschakeling een loon gelijk aan het werkelijk aantal gepresteerde uren. Wie op niet-forfaitaire basis wordt uitbetaald, bijvoorbeeld in de horeca of in het nachtleven, krijgt, zoals steeds, de reëel gewerkte uren uitbetaald. Daar stelt zich dat probleem dus niet.

deel dit