NSZ wil dat zelfstandigen zich onbelast kunnen laten vervangen

Categorie Sociaal
NSZ wil dat zelfstandigen zich onbelast kunnen laten vervangen

Sinds juli 2010 kunnen zelfstandigen zich laten vervangen, bijvoorbeeld bij ziekte of om er even tussenuit te zijn. Kandidaat-vervangers kunnen zich sindsdien inschrijven in een apart register, maar nu 7,5 jaar later lijkt deze nochtans goedbedoelde maatregel op sterven na dood. Op dit moment is er nog slechts 1 kandidaat-vervanger ingeschreven. “Tijd voor een tabula rasa”, oordeelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Wij stellen voor om elke zelfstandige per maand een recht te geven om zich onbelast te laten vervangen a rato van 500 per maand, een soort continuïteitsbedrag dat de zelfstandige opzij kan leggen, bijvoorbeeld om een opleiding te volgen, bij ziekte of bij zorg van een zwaar ziek familielid.” Bedoeling van deze maatregel, die stukken flexibeler is dan het vervangend ondernemerschap, is dat de continuïteit van het bedrijf niet in het gedrang komt.

In juli 2010 zag het register van tijdelijk vervangende ondernemers het levenslicht. Dat dispositief moest ervoor zorgen dat zelfstandigen tijdelijk op de rem konden gaan staan en hun zaak in die tussentijd in handen konden geven van een vervangend zelfstandige. Het initiatief is nooit helemaal van de grond gekomen en nu is het op sterven na dood. Vandaag de dag staat er nog welgeteld één potentiële vervanger in het register. “Hoewel de idee achter zo’n register voor tijdelijke vervangers sterk en noodzakelijk is, is de uitwerking ervan verzopen in een administratieve mallemolen zonder enige vorm van toegankelijkheid”, betreurt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Met het gekende resultaat.”

Daarom is het volgens NSZ nu dringend tijd om te kiezen voor een totaal andere aanpak. De zelfstandigenorganisatie stelt daarom voor om elke zelfstandige een recht te geven om zich maandelijks a rato van 500 euro onbelast te laten vervangen. Dat recht kan tijdens één jaar worden opgespaard (dus 6000 euro op jaarbasis), maar vervalt bij het aanbreken van een nieuw jaar. Ondernemers kunnen dat bedrag enkel gebruiken om zich te laten vervangen bij het volgen van een opleiding of bijscholing, wanneer ze zelf ziek zijn en de zorg van een zwaar ziek familielid (kind, partner, ouder) op zich nemen. Vermits dat bedrag steeds vervalt na één jaar kan het niet jarenlang worden opgespaard en brengt het de reguliere tewerkstelling niet in het gedrang. Voor zijn vervanging kan een ondernemer een beroep doen op een andere zelfstandige, een interne of externe werknemer (zelfs wanneer die deeltijds werkt), een gepensioneerde of een werkzoekende.

Om na te gaan of de zelfstandige dat onbelast continuïteitsbedrag effectief gebruikt voor de doeleinden van opleiding of ziekte, zal hij de nodige bewijzen moeten bijhouden. Om het administratief niet te zwaar te maken, stelt NSZ voor dat ondernemers geen bijkomende toelating moeten vragen, maar de nodige bewijsstukken verzamelen voor het geval ze achteraf controle krijgen. Bij een opleiding zou dat de inschrijving voor die opleiding kunnen zijn en bij ziekte het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat onmiddellijk wordt overgemaakt aan de mutualiteit.

Verder is het continuïteitsbedrag ook financieel voordelig voor de ondernemer en de persoon die hem vervangt. Op dat maandelijks krediet van 500 euro, waarmee de zelfstandige zijn vervanger betaalt, moeten geen sociale of fiscale lasten worden betaald De vervanger betaalt verder geen eigen sociale zekerheidsbijdrage, bruto is gelijk aan netto. Bovendien tellen alle prestaties die hij uitoefent als vervanger ook mee voor alle sociale rechten, zoals ziekte, pensioen, vakantie en werkloosheid en dergelijke. Daarnaast houdt dit dispositief ook rekening met de Europese regels dat er per week maximaal 48 uren gewerkt mag worden. Een werknemer die gedurende 38 uren per week werkt, zal de zaakvoerder tijdens een werkweek dus enkel gedurende 10 uren kunnen vervangen. 

Om ondernemers snel en gebruiksvriendelijk in contact te brengen met andere potentiële vervangers stelt NSZ voor om te werken met een app. Aan de hand van een summier profiel op die app kan de ondernemer zien of de vervanger voldoet om hem tijdelijk te vervangen. Hij kan er zijn aanbod ook kort toelichten, zodat kandidaat-vervangers de ondernemer in kwestie zelf ook kunnen contacteren. “Sowieso moet de administratieve rompslomp tot een minimum herleid worden, want vooral op dat punt knelt het huidig systeem van tijdelijke vervangers”, besluit de NSZ-voorzitter.

deel dit