NSZ vraagt ondersteuning voor zelfstandige kantoorhouders van ING

Categorie Sociaal
NSZ vraagt ondersteuning voor zelfstandige kantoorhouders van ING

Ook tal van zelfstandige kantoorhouders van de bank ING zullen hun deuren moeten sluiten vermits ING haar kantoornetwerk halveert. Zij zullen zonder inkomsten vallen, want zij hebben geen recht op een werkloosheidsvergoeding. Daarom vraagt NSZ om het overbruggingsrecht, waardoor zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten om economische redenen een uitkering krijgen, vervroegd in te voeren. Ook moeten zij het nodige uitstel krijgen voor het betalen van hun sociale bijdragen, hun RSZ en hun btw. “Wat de Waalse regering doet voor de onderaannemers van Caterpillar, moet de federale regering ook doen voor de zelfstandige kantoorhouders van ING”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

De zware herstructurering bij ING is niet alleen een ramp voor de afgedankte werknemers, maar ook voor een pak kantoorhouders die als zelfstandige aan de slag zijn voor de bank. Vermits het kantorennetwerk gehalveerd wordt, zullen ook een pak zelfstandige kantoorhouders op straat staan. In tegenstelling tot de werknemers kunnen zij niet rekenen op een vangnet met onder meer een werkloosheidsuitkering of outplacement.

Daarom vraagt NSZ aan federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) om de uitbreiding van het overbruggingsrecht naar zelfstandigen die hun zaak moeten stopzetten om economische redenen zo snel mogelijk en dus vervroegd in te voeren. Die al goedgekeurde uitbreiding treedt pas op 1 januari 2017 in voege. Op dit moment hebben enkel zelfstandigen die failliet werden verklaard of hun activiteit gedwongen moeten stopzetten als gevolg van een ramp, een brand, een plotse allergie of vernielde bedrijfsgebouwen recht op dat overbruggingsrecht. Door die uitbreiding zullen getroffen zelfstandige ING-kantoorhouder de kans krijgen om gedurende maximum 12 maanden tijdens hun hele carrière een maandelijkse uitkering van 1168 euro (als alleenstaande) tot 1460 euro (met minstens één persoon ten laste) te krijgen.

Verder vraagt NSZ dat de zelfstandige ING-kantoorhouders die getroffen worden door de herstructurering ook een uitstel van betaling van hun sociale bijdragen, hun RSZ-bijdragen en hun btw verkrijgen. “Dat moet hen de nodige financiële ademruimte geven”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “De federale regering mag zich in dit dossier gerust spiegelen aan de aanpak van de Waalse regering in het dossier Caterpillar. Daar worden de onderaannemers, die in zekere zin te vergelijken zijn met de zelfstandige kantoorhouders bij ING, op sociaal en fiscaal vlak op zo goed als dezelfde manier behandeld als de werknemers van Caterpillar. Sowieso zou het totaal ongehoord zijn om de zelfstandige kantoorhouder nu volledig aan zijn lot over te laten.”

deel dit