NSZ tegen voorstel om uitkering ouderschapsverlof op te trekken

Categorie Europa
NSZ tegen voorstel om uitkering ouderschapsverlof op te trekken

NSZ is absoluut niet gewonnen voor het voorstel van Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen (CD&V) om de uitkering voor ouderschapsverlof te verdubbelen of te verdriedubbelen. Het spreekt voor zich dat zulke, hogere uitkeringen zullen leiden tot een pak meer werknemers die ouderschapsverlof opnemen. “En dus ook tot een pak meer administratieve rompslomp voor ondernemingen. Vooral omdat 7 op de 10 werknemers die ouderschapsverlof opnemen dat doen door één dag per week vrij te nemen. Dat is voor kmo’s en micro-ondernemingen helemaal niet gemakkelijk om op te vangen”, benadrukt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Als er dan toch algemene middelen worden gebruikt om ouderschapsverlof te stimuleren, eist NSZ een verlaging van de sociale bijdragen voor werkgevers die vervangers aannemen voor medewerkers die ouderschapsverlof opnemen.

Jaar na jaar neemt het aantal werknemers en ambtenaren dat ouderschapsverlof opneemt toe, zo blijkt uit cijfers van de RVA. Vorig jaar werden er gemiddeld 4 procent meer uitkeringen uitgekeerd voor ouderschapsverlof in vergelijking met 2015. Daar wil Eurocommissaris voor Werk Marianne Thyssen nu nog een ferme schep bij doen door de uitkeringen voor ouderschapsverlof te verdubbelen of zelfs te verdriedubbelen, zodat die mogelijk kunnen oplopen tot 2120 euro per maand.

Als dit voorstel realiteit wordt, zullen een pak meer werknemers ouderschapsverlof opnemen. Omdat 69 procent van alle werknemers die vorig jaar ouderschapsverlof opnamen dat deed in het 1/5-stelsel, waarbij ze dus gedurende één dag per week vrij namen, heeft dat serieuze implicaties op micro-ondernemingen en kmo’s. In zulke ondernemingen is het verre van evident om dat op te vangen, zeker wanneer er gezocht wordt naar iemand die gedurende één dag per week een werknemer met ouderschapsverlof dient te vervangen. De arbeidsorganisatie kan er met andere woorden stevig in het gedrang door worden gebracht. Vaak zit er niets anders op dan dat de andere werknemers een tandje moeten bijsteken, maar gezien de vele burn-outs is dat allesbehalve ideaal.

Indien de uitkeringen voor ouderschapsverlof opgetrokken worden, eist NSZ dat er ook algemene middelen worden vrijgemaakt voor ondernemingen die vervangers in dienst nemen voor medewerkers die ouderschapsverlof opnemen. Een verlaging van de sociale bijdragen voor werkgevers die vervangers aantrekken dringt zich dan echt wel op. Daarnaast herhaalt de ondernemersorganisatie haar eis voor meer en bredere kinderopvang, zodat werknemers tijdens hun meest actieve jaren niet noodgedwongen op de rem moeten gaan staan.

deel dit