NSZ steunt de actie ‘Brussels Benefits’ van Worldline voor de Brusselse kleinhandel en horeca

Categorie Handel
NSZ steunt de actie ‘Brussels Benefits’ van Worldline voor de Brusselse kleinhandel en horeca

Worldline wil via de actie ‘Brussels Benefits’ Brusselse handelaars en horeca-uitbaters financieel steunen door gratis een platform aan te bieden waarop de Brusselse handelaars en uitbaters hun promoties en kortingen kunnen kenbaar maken. Daarnaast voorziet Worldline tijdelijk gratis in een terminal en gratis bankcontant voor transacties onder de vijf euro. Ook al zijn er al verschillende initiatieven genomen om de gevolgen van de terreuraanslagen wat te milderen, blijven de buitenlandse toeristen Brussel mijden. Elke actie om de consumenten en ook de buitenlandse toeristen weer aan te trekken is ronduit positief. NSZ zal dan ook aan haar Brusselse leden het initiatief kenbaar maken en hen oproepen om in eigen belang er zoveel mogelijk aan deel te nemen. Tegelijkertijd doet NSZ een oproep aan de regering om de negatieve gevolgen van de aanslagen te blijven monitoren en zo lang als nodig sociaal en fiscaal de getroffen sectoren te ondersteunen.

De Brusselse kleinhandel maar ook de Brusselse Horeca zit in zwaar weer. Uit onderzoek van NSZ van eind juli blijkt een omzetdaling van 10 à 20 procent bij de kleinhandel en 20 à 30 procent bij de horeca-uitbaters sinds de aanslagen van 22 maart. Vooral de buitenlandse toeristen blijven ruim vier maanden na de aanslagen in Brussel weg.

Ondanks het feit dat de verschillende regeringen in ons land al initiatieven hebben genomen voor de Brusselse ondernemers zoals de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot eind september, een uitstel van betaling van sociale bijdragen met een jaar, versoepeling btw en bedrijfsvoorheffing, … blijven de Brusselse ondernemers het moeilijk hebben. Sommigen vrezen nog altijd een faillissement of een stopzetting van de zaak.

Daarom is het belangrijk om niet alleen de uitgaven te temperen, wat de diverse regeringen hebben gedaan maar vooral te werken aan de inkomsten. En daar zijn geen duizend oplossingen voor, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Consumenten en vooral buitenlandse toeristen moeten terug de weg vinden naar de Brusselse zaken. Tijdens de vergaderingen bij Worldline heeft NSZ steeds gepleit voor maatregelen die direct voelbaar zijn in de portemonnee van de consumenten. Promoties, kortingen, …  spreken nog altijd consumenten van heinde en ver aan. Daarom ondersteunt NSZ de actie van Worldline die gratis een platform ter beschikking stelt van de Brusselse handelaars en de uitbaters om hun promoties en kortingen aan te kondigen. NSZ zal het initiatief kenbaar maken aan haar Brusselse leden. Het feit dat Worldline tijdelijk gratis voorziet in een terminal en gratis bankcontant voor transacties onder de vijf euro is mooi meegenomen.

Dit mag evenwel de diverse regeringen niet op hun lauweren doen rusten. De Brusselse regering kan nog meer inzetten op mobiliteit, parkeergelegenheid, veiligheid en netheid. De federale regering heeft enkele tijdelijke steunmaatregelen genomen waarvan sommige al uitgewerkt zijn eind september. Het is belangrijk dat ook de federale regering in ons land de negatieve gevolgen van de aanslagen blijven monitoren en zo lang als nodig sociaal en fiscaal de getroffen sectoren blijven ondersteunen.

deel dit