NSZ sleept bij Worldline faire compensaties uit de brand

Categorie Handel
NSZ sleept bij Worldline faire compensaties uit de brand

Tussen 18 en 26 september deden er zich ernstige problemen voor met het doorstorten van kaartbetalingen bij Worldline, het bedrijf dat het elektronisch betaalverkeer regelt in ons land. NSZ eiste als eerste organisatie vanaf dag één de nodige compensaties voor die problemen en heeft die nu ook uit de brand kunnen slepen.

Vandaag ging Worldline op onze eis in. Zo zullen getroffen handelaars geen transactiekosten moeten betalen voor de periode tussen 15 en 28 oktober. Daarnaast blijft het voor handelaars die ernstigere schade hebben geleden mogelijk om een individueel schadedossier in te dienen bij Worldline zelf.

Ook gaat Worldline ermee akkoord om in al hun contracten een forfaitaire schadevergoeding op te nemen wanneer er zich in de toekomst problemen zouden voordoen met elektronische betalingen en de schuld hiervoor bij hen ligt. Bij eventuele problemen in de toekomst zal er met andere woorden geen discussie meer mogelijk zijn. Wanneer bepaalde targets niet gehaald worden, zal u als handelaar immers automatisch een compensatievergoeding krijgen door middel van gratis transacties.

Verder belooft Worldline te werken aan een performantere, klantvriendelijkere en transparantere dienstverlening voor hun klanten-handelaars. Zo zal u bij mogelijke problemen binnen het uur via sms of e-mail op de hoogte gebracht worden en dus niet langer in het ongewisse blijven, zoals nu wel het geval was.  De voorgestelde compensaties zijn billijk, zo oordeelt NSZ. Het spreekt voor zich dat we waakzaam blijven toezien of Worldline al die beloftes één voor één vervult.

deel dit