NSZ pleit voor solidariteitstaks die grote winkels moeten betalen om detailhandelaar te ondersteunen

Categorie Handel
NSZ pleit voor solidariteitstaks die grote winkels moeten betalen om detailhandelaar te ondersteunen

De kleinhandel zit in zwaar weer. Tussen 2010 en 2015 nam het aantal kleinhandelszaken in ons land af met 9,4 procent, zo blijkt uit cijfers van het RSVZ. Bovendien maakt de sector zich zorgen over de toekomst: slechts 4 procent van de Belgische detailhandelaars beschouwt hun sector momenteel als een gezonde sector met toekomstpotentieel, terwijl nog geen vijfde groei verwacht op te tekenen de komende 12 maanden. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van NSZ waaraan 859 kleinhandelaars uit heel het land hebben deelgenomen. De sector wordt met een aantal problemen en uitdagingen geconfronteerd, zoals de vele taksen en lokale belastingen, het tekortschietend beleid van lokale besturen ten opzichte van hun stads- en dorpskern, de stevige opmars van e-commerce en de slopende concurrentie met shoppingcenters. Daarom pleit NSZ voor de creatie van een fonds dat gespijsd wordt door de grote winkels en gebruikt wordt om de kleinhandel te ondersteunen. In Frankrijk bestaan er zo’n taks en fonds die voor de nodige solidariteit zorgen tussen klein en groot.

Eind 2015 waren er 60.880 kleinhandelszaken in heel België actief. Op vijf jaar tijd heeft de sector een rake klap (min 9,4 procent) gekregen, want eind 2010 waren er nog 67.191 detailhandelaars actief, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, het RSVZ. Bovendien oogt ook de toekomst weinig rooskleurig, zo geeft de sector zelf aan. Slechts 4 procent van de detailhandelaars omschrijft de sector als zijnde gezond, volgens 64 procent is de kleinhandel een bedreigde sector. Opvallend ook: slechts 27 procent zou jongeren aanraden om zelf een winkel op te starten. Nog tekenend: slechts 30 procent van alle handelaars is bereid om in hun zaak te investeren, zo blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 859 kleinhandelaars hebben deelgenomen.

Volgens de handelaars zijn drie aspecten cruciaal voor het welslagen van hun onderneming. Ten eerste is er de commerciële aantrekkelijkheid van de straat, wijk en gemeente of stad waarin ze gevestigd zijn. Gezien de toenemende leegstand is die aantrekkelijkheid steeds minder een sinecure. Ten tweede blijven handelaars het belangrijk vinden dat er voldoende en gemakkelijke parkeergelegenheden zijn in de buurt van hun winkel. Dat vinden ze niet zomaar, maar omdat de Belg het liefst nog steeds zo dicht mogelijk bij de winkel parkeert. In die zin is het problematisch dat lokale besturen steevast parkeerplaatsen opofferen bij openbare werken, het parkeren vaak erg duur maken voor de consument en nog te weinig het gratis kortparkeren mogelijk maken. Tot slot vindt de kleinhandel ook een vlotte toegankelijkheid van hun wijk cruciaal, en ook dat is gezien het toenemend aantal files en wegenwerken geen vanzelfsprekendheid.

De sector heeft bovendien af te rekenen met een aantal uitdagingen waar niet altijd gemakkelijk een antwoord op te vinden is. Naast de vele lasten, die ze net als andere ondernemers moeten betalen, hanteren heel wat lokale besturen ook lokale belastingen die specifiek de handelaar viseren, zoals bijv. de belasting op parking die de handelaar aan zijn klanten aanbiedt. Daarnaast investeren lokale besturen nu meer dan ooit in baanwinkels, vaak grote ketens, aan de rand van de stad. 6 op de 10 handelaars vinden dan ook dat er niet of onvoldoende geluisterd naar hen door burgemeester en schepenen. Ook de opkomst van e-commerce en nieuwe, grote shoppingcenters spelen de kleinhandel parten. Toch zit er volgens NSZ op het vlak van e-commerce niets anders op dan zelf ook een webwinkel op te zetten. De kleinhandel mag e-commerce niet zien als een bedreiging, maar als een opportuniteit.

Om de kleinhandel de nodige overlevingskansen te geven, pleit NSZ voor een fonds ter ondersteuning van de sector. In Frankrijk bestaat het ‘Fond Fisac’ (Le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce). Dat fonds wordt voor een groot stuk gefinancierd door een taks op de grote winkeloppervlaktes die zich aan de rand van een stad bevinden. Die taks (TASCOM, taxe sur les surfaces commerciales) wordt betaald door winkels met een verkoopoppervlakte van 400 m² en een zakencijfer van minstens 460.000 euro per jaar. “Een gelijkaardig fonds moet er ook in ons land komen indien we willen voorkomen dat de kleinhandel teloorgaat en dat we als consument enkel kunnen kiezen uit een verschraald aanbod”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Die vorm van solidariteit komt niet alleen de kleinhandel ten goede, maar dus ook de consument.”

deel dit