NSZ-P: een nieuw ledenvoordeel

Categorie Ledenvoordeel
NSZ-P:  een nieuw ledenvoordeel

NSZ krijgt dagelijks vragen over tal van personeelsproblemen. Dergelijke problemen vormen vaak een bron van  ergernis  en zijn vooral zeer tijdrovend.  Daarom nemen wij dat werk graag voor u uit handen.

Enkele voorbeelden: een werknemer komt systematisch te laat of is ziek en laat niets weten. U krijgt een brief van de vakbond of de advocaat van uw werknemer en u weet niet wat uw rechten zijn, … enz.

Concreet willen we in elke discussie of bij elk probleem met uw personeel tussenkomen en in uw naam en opdracht rechtstreeks een schrijven richten aan uw werknemer, diens vakbond, advocaat, … Dat bespaart u een pak papierwerk en heel wat kopzorgen. Bovendien bent u zeker dat de inhoud juridisch correct is. Een schrijven vanuit onze organisatie zal bij de tegenpartij gewichtiger overkomen en dus een veel grotere impact hebben.

Wat kan u concreet verwachten?
Wij schrijven op uw verzoek brieven naar uw werknemer wanneer hij/zij bijvoorbeeld
- systematisch te laat op het werk komt
- afwezig is zonder iets te melden
- de veiligheidsvoorschriften niet opvolgt
- de goede werking van uw bedrijf of een bepaalde dienst verstoort
- beweert dat de opzegtermijn (die we trouwens ook voor u kunnen berekenen) niet correct is
- …

Wij schrijven ook de vakbond, advocaat of andere personen aan wanneer zij beweren dat u uw arbeidsrechtelijke verplichtingen niet nakomt :
- u zou weigeren om een verlof toe te kennen
- u zou uw werknemer overuren  laten presteren en deze niet (correct) betalen
- u zou de werknemer pesten of toelaten dat dit gebeurt
- …

Geïnteresseerd?

U neemt contact op met onze juridische dienst (info@nsz.be of 02 217 29 28) en schetst kort de feitelijke situatie. Wij zullen dan in uw naam uw werknemer, de vakbond, advocaat of een andere persoon die optreedt voor die werknemer aanschrijven, de discussie voeren en voor u de meest voordelige en juridisch correcte oplossing nastreven.

Belangrijk bijkomend voordeel van onze tussenkomst is dat wij voor u een dossier aanleggen dat u kan gebruiken om een ontslag te motiveren (verplicht sinds april 2014) of om een veroordeling te vermijden.

NSZ-P is  duidelijk een bijzonder voordeel voor u als NSZ-lid. U kan uw personeelsproblemen voortaan  aan ons overlaten, terwijl u zich verder kan bezighouden met uw kernactiviteiten. Sta voortaan sterker tegenover  uw werknemers of hun vakbond en laat de  administratieve rompslomp over aan NSZ, uw partner in ondernemen.

deel dit