NSZ komt met alternatief plan voor onbelast bijverdienen: laat werknemer bij eigen werkgever onbelaste overuren presteren

Categorie Politiek
NSZ komt met alternatief plan voor onbelast bijverdienen: laat werknemer bij eigen werkgever onbelaste overuren presteren

Het wetsvoorstel over het onbelast bijverdienen kreeg veel kritiek omdat het leidt tot oneerlijke concurrentie. Nu het wetsvoorstel door een belangenconflict gedurende 60 dagen in de frigo zit, zorgt NSZ voor een aangepast voorstel dat oneerlijke concurrentie in de betrokken sectoren helemaal uitsluit. Enerzijds stelt de ondernemersorganisatie voor om elke werknemer bij de werkgever zelf onbelaste overuren te laten presteren (met een maximum van 500 euro per maand, zoals in het oorspronkelijk voorstel). Op die manier moet een werknemer niet elders extra werken en kan hij zijn werkgever dus geen oneerlijke concurrentie aandoen, wat in het regeringsvoorstel wel het geval is. “Anderzijds moeten ook zelfstandigen uit die betrokken sectoren de kans krijgen om elke maand 500 euro te verdienen zonder hierop belast te worden”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Indien er na zes maanden een positieve evaluatie volgt, willen we deze werkwijze uitbreiden naar alle zelfstandigen en alle werknemers.” De ondernemersorganisatie wil hiermee verschillende doelen bereiken: deloyale concurrentie onmogelijk maken, de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken, de koopkracht verhogen voor iedereen die meer wil werken en dus ook de economische groei verder verzekeren.

De federale regering besliste eind vorig jaar dat werknemers die minstens 4/5de werken, gepensioneerden en zelfstandigen in hoofdberoep per jaar 6000 euro onbelast zouden kunnen bijverdienen. Het onbelast bijverdienen zou volgens het regeringsvoorstel enkel mogelijk zijn binnen een bepaald aantal sectoren, zoals de kinderopvang, de bouw, de tuinbouw, het privéonderwijs, IT, tuinonderhoud en transport. Werknemers zouden onbelast kunnen bijverdienen in dezelfde sector waarbinnen ze werkzaam zijn en op die manier dus hun eigen werkgever beconcurreren, terwijl zelfstandigen enkel onbelast zouden kunnen bijverdienen in een andere sector dan diegene waarin ze werkzaam zijn. Een discriminatie die NSZ niet kan aanvaarden.

NSZ heeft deze maatregel, die nu 60 dagen de frigo ingaat als gevolg van een belangenconflict ingediend door de Cocof, het parlement van de Franstalige Brusselaars, altijd al sterk veroordeeld en maakt van dat uitstel gebruik om schrijnende aspecten uit het voorstel weg te werken. “Het regeringsvoorstel betekent de doodsteek voor heel wat zelfstandigen uit de betrokken sectoren”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Wij kiezen voor een positief voorstel voor iedereen die extra wil werken.”

Concreet bestaat uit het NSZ-voorstel uit twee luiken, één voor de werknemers die onbelast willen bijverdienen, een ander voor de zelfstandigen zelf en dat nog steeds in de sectoren uit het regeringsvoorstel, namelijk kinderopvang, bouw, tuinbouw,  privéonderwijs, IT, tuinonderhoud en transport. In plaats van werknemers uit die sectoren op hun eigen onbelast te laten bijklussen, stelt de ondernemersorganisatie voor om overuren die bij de eigen werkgever worden gepresteerd niet langer te belasten en dat met een maximum van 500 euro per maand en 6000 euro per jaar. Voorwaarde moet dan wel zijn dat een werknemer fulltime werkt (5/5) om te vermijden dat elke werknemer nu 4/5 wordt ingeschreven en vervolgens onbelast bijklust. Volgens NSZ gaat het om een haalbare kaart. In Frankrijk werden overuren niet langer belast tussen 2007 en 2012 onder het presidentschap van Nicolas Sarkozy (Loi TEPA).

Tegelijkertijd wil NSZ alle zelfstandigen uit die sectoren de kans geven om binnen hun eigen onderneming en hun eigen activiteit per maand 500 euro onbelast bij te verdienen. Die aanvulling is nodig om elke vorm van discriminatie uit te sluiten tussen werknemers die wel mogen bijklussen in de activiteit waarin ze gewoonlijk werkzaam zijn en zelfstandigen die dat niet mogen in het huidige voorstel. “Het gaat hier om een positieve variant van het huidige regeringsvoorstel, maar dan zonder verliezers”, zegt de NSZ-voorzitter. “Meer nog, we stellen voor om deze maatregel na zes maanden te evalueren en indien de resultaten positief zijn uit te breiden naar alle sectoren en dus ook alle zelfstandigen en alle werknemers.” De ondernemersorganisatie is ervan overtuigd dat de voorgestelde maatregel nog twee belangrijke, positieve gevolgen heeft: wanneer werknemers aangemoedigd worden om onbelaste overuren te presteren, zal het tekort aan geschikt personeel zich minder laten voelen, terwijl deze maatregel verder ook de koopkracht en de economische groei zal boosten.

deel dit