NSZ en KVABB vragen en krijgen uitstel aangiftetermijn personenbelasting

NSZ en KVABB vragen en krijgen uitstel aangiftetermijn personenbelasting

Boekhouders hadden normaal gezien tot donderdag 26 oktober de tijd om de aangiftes voor de personenbelasting van hun klanten in te dienen, maar de laatste dagen waren er ernstige problemen met Tax-on-web, de applicatie die voor deze aangiftes gebruikt moet worden. NSZ en de bij haar aangesloten boekhouderorganisatie KVABB hebben daarom aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gevraagd om de aangiftetermijn hiervoor te verlengen tot en met 31 oktober. De minister gaat nu op die vraag in. Beide organisaties roepen de minister ook op om eindelijk werk te maken van een betere technologische performantie, want zeker op piekmomenten werken die applicaties amper of zeer traag.

Wie zijn aangifte voor de personenbelasting laat invullen door een boekhouder, had normaal gezien de tijd om die in te dienen tot en met donderdag 26 oktober. NSZ en KVABB kregen de afgelopen dagen heel wat klachten van boekhouders dat de Tax-on-web-applicatie, waarmee deze aangifte moet gebeuren, niet werkt of bijzonder langzaam werkt. Cijferprofessionals verliezen op die manier kostbare tijd en daarom vroegen NSZ en KVABB om de aangiftetermijn te verlengen tot en met 31 oktober 2017. Dat is volgens beide organisaties nodig om alle aangiftes correct door te voeren. Minister Van Overtveldt gaat nu op die vraag in.

NSZ en KVABB vragen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) eveneens om de technische capaciteit van de applicaties waarmee cijferberoepen moeten werken bij te sturen en uit te breiden. Zeker op piekmomenten werken die applicaties allesbehalve naar behoren. Van de overheid mogen ondernemers toch wel een feilloze dienstverlening verwachten, maar dat blijkt nu eens te meer niet het geval.

deel dit