NSZ eist uitkering arbeidsongeschiktheid vanaf eerste dag ziekte en berekend op eerder verdiende inkomsten

Categorie Sociaal
NSZ eist uitkering arbeidsongeschiktheid vanaf eerste dag ziekte en berekend op eerder verdiende inkomsten

Steeds meer zelfstandigen zijn langdurig ongeschikt vanwege psychische problemen, zoals burn out en depressie. Tussen 2011 en 2015 is hun aantal met ruim een kwart (26,5 procent) toegenomen. Het probleem is dat ze daardoor in de armoede riskeren te verzeilen, want zelfstandigen beschikken niet over een solide vangnet wanneer ze langdurig ‘out’ zijn. Voor NSZ ligt de oplossing voor de hand: zelfstandigen moeten vanaf de eerste dag ziekte op een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen rekenen en niet pas na één maand en bovendien mag die uitkering niet langer forfaitair zijn, maar berekend op het eerder verdiend inkomen.

Het aantal zelfstandigen dat langdurig arbeidsongeschikt is vanwege psychische problemen is van 3980 in 2011 toegenomen naar 5035 in 2015, zo blijkt uit cijfers van Kamerlid Griet Smaers (CD&V). Ziektes zoals burn out en depressie komen dus ook de laatste jaren bij zelfstandigen vaker voor. Een zelfstandige die als gevolg van psychische problemen een aantal maanden noodgedwongen aan de kant moet staan en weinig of geen financiële reserves heeft, verzeilt snel in de armoede. Hij of zij krijgt de eerste maand immers totaal niets (een arbeidsongeschiktheidsuitkering is er pas na één maand) en bovendien is die uitkering forfaitair en staat die volledig los van het inkomen dat die zelfstandige eerder verdiende.

Hogere uitkeringen op basis van het eerder verdiend inkomen en dat vanaf dag één zouden veel logischer en eerlijker zijn, zo vindt NSZ. Bovendien zou het niet meer dan fair zijn om die uitkeringen niet te laten betalen door het sociaal statuut van de zelfstandige, maar door de algemene middelen. Men wordt immers ziek als mens, ongeacht of die persoon zelfstandige, ambtenaar dan wel werknemer is. Dat er daarnaast aan preventie en re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen wordt gedaan, vindt NSZ normaal, maar de essentie is en blijft dat langdurig zieke zelfstandigen over een beter vangnet moeten beschikken.

deel dit