NSZ betreurt fiscaal gunstregime deeleconomie: van gelijk speelveld is geen sprake

Categorie Fiscaal
NSZ betreurt fiscaal gunstregime deeleconomie: van gelijk speelveld is geen sprake

NSZ heeft niets tegen de deeleconomie, maar vindt wel dat die op volledig gelijke voet als de reguliere economie moet worden behandeld. Dat is met het fiscaal regime dat de federale regering creëert voor de Ubers en ListMinuts van deze wereld niet het geval. Wie via deze platformen per jaar maximaal 5000 euro verdient, zou 10 procent aan belastingen moeten betalen. “Ministers De Croo en Vanovertveldt zorgen zo voor een nieuw op zichzelf staand statuut dat oneerlijke concurrentie met zich meebrengt tegenover zelfstandigen in bijberoep en in hoofdberoep. Wij eisen een gelijk speelveld voor iedereen”, benadrukt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Particulieren die diensten aanbieden via bepaalde digitale platformen, zoals Uber, ListMinut of thuisafgehaald.be en vele andere, zullen slechts 10 procent belastingen moeten betalen als ze daar per jaar niet meer dan 5000 euro aan inkomsten uit halen. Die regeling is niet fair, vindt NSZ. De deeleconomie is ondertussen een volwaardig onderdeel geworden van onze economie en hoeft ook fiscaal gezien geen voorkeursbehandeling te krijgen. En wat trouwens met de sociale bijdragen die zulke deelondernemers moeten betalen? Daar is momenteel geen zicht op, al zou het niet meer dan gepast en normaal zijn dat ook zij hun steentje bijdragen tot het sociaal statuut van de zelfstandigen.

De fiscale regeling die de ministers Alexander De Croo (Open VLD) en Johan Vanovertveldt (N-VA) hebben uitgewerkt en vanaf juli in werking zou treden, zal met andere woorden voor oneerlijke concurrentie zorgen. “De federale regering creëert zo een statuut ‘sui generis’ dat andere rechten en plichten geeft aan de deeleconomie. Dat is niet eerlijk ten opzichte van alle zelfstandigen in hoofd- en bijberoep uit de sector”, vindt NSZ-voorzitter Mattheeuws. “Bovendien moeten particulieren die ondernemen via zulke digitale platformen zich ook niet inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en hoeven ze dus ook niet in orde te zijn met allerlei vergunningen en voorschriften op het vlak van hygiëne of accommodatie en dergelijke. Ook dat is niet fair ten opzichte van de reguliere ondernemers.”

De bewering als zou de deeleconomie een opstap zijn naar volwaardig ondernemerschap, zoals minister De Croo deze morgen nog op ‘De Ochtend’ aangaf, verwijst NSZ naar de prullenmand. De afgelopen jaren steeg het aantal zelfstandigen in bijberoep veel sneller dan het aantal hoofdberoepers, maar zeer weinig bijberoepers zetten jammer genoeg de stap naar het voltijds ondernemerschap vooral omdat ze dan hogere bijdragen moeten betalen. Recent onderzoek van NSZ en haar partner Securex toonde aan dat slechts 23 procent van de bijberoepers overweegt om zelfstandige in hoofdberoep te worden. En tussen het overwegen en het effectief ook doen, zit nog een hele kloof.

deel dit