Nog nooit hebben zoveel ondernemers een beroep gedaan op de kredietbemiddelaar

Nog nooit hebben zoveel ondernemers een beroep gedaan op de kredietbemiddelaar

Het aantal Vlaamse ondernemers dat vorig jaar aanklopte bij de kredietbemiddelaar is met 43 procent gestegen, zo blijkt uit een analyse van NSZ. Nochtans gaf Febelfin aan dat eind vorig jaar het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten op het hoogste niveau ooit stond. En toch blijven vooral kleine ondernemingen het moeilijk hebben met het bekomen van een krediet. Dat komt omdat het sinds een aantal jaren als gevolg van Europese regelgeving een pak moeilijker is geworden om een onderbouwd kredietdossier samen te stellen. “De kredietbemiddelaar kan dan helpen, maar is nog veel te weinig gekend”, betreurt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Vorig jaar werd er nochtans zo driekwart van de dossiers, die ingediend zijn bij de kredietbemiddelaar, met een positief resultaat afgerond.” Een ander voordeel van de kredietbemiddelaar is dat ondernemers op die manier in contact worden gebracht met alternatieve financiering, zoals crowdfunding.

Kmo’s en zelfstandigen die moeilijk aan krediet geraken, kunnen sinds februari 2009 terecht bij de kredietbemiddelaar. Die moet onder meer het overleg tussen kmo’s en banken bevorderen, zodat ondernemers toch aan geld geraken om hun activiteiten te financieren. Door de zesde staatshervorming werd de kredietbemiddelaar geregionaliseerd en is die sinds 1 april 2014 een Vlaamse bevoegdheid.

De kredietbemiddelaar, die onder het Agentschap Innoveren en Ondernemen ressorteert, treedt op als bemiddelaar wanneer een kredietaanvraag geweigerd werd of wanneer de financiering van een bepaald project niet rond geraakt. In eerste instantie zal de bemiddelaar samen met de ondernemer de oorzaak van weigering of de problematiek onderzoeken. Enkele courante oorzaken hiervoor: een negatief eigen vermogen, schulden bij RSZ en/of btw, een bedrijf in WCO-procedure of een beperkte terugbetalingscapaciteit. Vervolgens gaat de kredietbemiddelaar op zoek naar alternatieve vormen van financiering, zoals de win-winlening, de waarborglening of microkredieten, en als sluitstuk begint het bemiddelingsproces met de banken, indien dat zinvol wordt geacht.

Opmerkelijk genoeg nam het aantal aanvragen voor kredietbemiddeling in 2016 in Vlaanderen met 43 procent toe. In totaal werden er vorig jaar 202 aanvragen ingediend tegenover 142 in 2015. Dat lijkt in tegenstrijd met de jubelberichten van bankenfederatie Febelfin dat er eind december 2016 nog nooit zoveel kredieten aan ondernemingen uitstonden, maar dat is het niet noodzakelijk. “Vooral kleine ondernemingen zien een krediet vaker door de neus geboord”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Onder meer omdat het indienen van een kredietdossier de afgelopen jaren een pak complexer is geworden. Bij kleine ondernemingen neemt de zaakvoerder vaak deze taak op zich en hij heeft ook de middelen niet om zich te omringen door experten ter zake. Het gevolg is dat zijn kredietaanvraag minder kans dreigt te maken”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

De aanvragers van kredietbemiddeling zijn in hoofdzaak kleinere ondernemingen met minder dan 10 werknemers in dienst, zo bevestigt ook de kredietbemiddelaar. Verder blijkt nog dat de meeste aanvragen vorig jaar kwamen van ondernemers uit de handel (28 procent), gevolgd door diensten (25 procent), bouw (16 procent) en horeca (13 procent). Banken hebben duidelijk nog heel wat vooroordelen over bepaalde sectoren en bovendien wijzen ze bij een kredietweigering niet op alternatieve financiering, waardoor de ondernemer in de kou komt te staan.

NSZ vindt het vooral jammer dat de kredietbemiddelaar en zijn diensten veel te weinig gekend zijn bij ondernemend Vlaanderen. Want die instantie levert goed werk. In 76 procent van de gevallen werd vorig jaar het kredietbemiddelingsproces met de banken positief afgerond. “Bovendien zijn sommige ondernemers die op zoek zijn naar een beperkt kredietbedrag vaak beter af met alternatieve financiering en zal de kredietbemiddelaar hen hiermee in contact brengen”, aldus nog Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

deel dit