Nieuwe compensatievergoeding openbare werken pas vanaf midden 2017

Categorie Politiek
Nieuwe compensatievergoeding openbare werken pas vanaf midden 2017

De voor 2016 geplande nieuwe compensatieregeling voor hinder bij openbare werken zal pas ten vroegste tegen de zomer van 2017 in voege treden. Zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq (Open VLD) aan Vlaams Economieminister Philippe Muyters (N-VA).

De intentie van het Vlaams regeerakkoord is zonder meer goed te noemen. Handelaars die hinder ondervinden door openbare werken zullen immers niet langer hun deuren moeten sluiten om recht te hebben op een financiële compensatie. De Vlaamse regering buigt zich nu over hoe dat gerealiseerd kan worden. Wat vaststaat is dat de nieuwe regeling de Vlaamse rentetoelage en de met de jongste staatshervorming overgehevelde inkomenscompensatievergoeding moet integreren in één systeem dat geautomatiseerd, online en eenvoudig te hanteren zal zijn. Belangrijkste eigenschap van die nieuwe regeling is de evolutie van sluitings- naar hinderdagen als bepalend criterium. Vandaag krijgen handelaars pas na 8 opeenvolgende dagen sluiten een vergoeding van 76 euro per dag. Weldra zal die sluiting niet meer nodig zijn om toch een vergoeding te krijgen.

Het jammere is dat de uitvoering van deze maatregel echter lang op zich laat wachten. Aanvankelijk liet minister Muyters weten dat de maatregel vanaf 2016 in voege zou treden. Nu blijkt echter dat dit pas mogelijk zou zijn halverwege 2017. Dat is anderhalf jaar later. De inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage zullen in 2016 dan ook naast elkaar blijven bestaan.

deel dit