Nieuw op 1 april: aangepaste KMO Portefeuille

Nieuw op 1 april: aangepaste KMO Portefeuille

Vanaf 1 april 2016 zullen Vlaamse kmo’s terecht kunnen bij de vertrouwde, maar aangepaste KMO Portefeuille, die enkel nog zal focussen op advies en opleiding, en de KMO Groeisubsidie voor bedrijven die willen groeien, internationaliseren en innoveren. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) heeft beslist om de steun die de Vlaamse overheid biedt aan ondernemers laagdrempeliger, eenvoudiger en transparanter te maken.

De Vlaamse regering wil ondernemers en kmo’s zoveel mogelijk kansen geven door de bestaande overheidssteun te rationaliseren. De KMO Portefeuille werd de afgelopen jaren volgeladen met verschillende onderdelen, waardoor de geboden steun niet altijd even duidelijk was. Vanaf 1 april kiest minister Muyters voor slechts twee complementaire elementen: de KMO Portefeuille en de KMO Groeisubsidie. Dat verhoogt de duidelijkheid van de Vlaamse overheidssteun aanzienlijk.

Vlaams minister Philippe Muyters: “Ondernemers verwachten van een overheid dat ze het hen zo gemakkelijk mogelijk maakt om te ondernemen. Ik wil drempels maximaal verlagen om ondernemerschap alle kansen te geven. Steun vanuit de overheid moet eenvoudig en duidelijk zijn en moet vooral rekening houden met wat de bedrijven op dat moment echt nodig hebben. Bij mijn gesprekken met het bedrijfsleven kwam de appreciatie voor de kmo-portefeuille steeds terug, maar klonk ook vaker en vaker dat de verschillende pijlers en plafonds het geheel onoverzichtelijk maakten. En dat kan niet de bedoeling zijn.”

De vereenvoudigde KMO Portefeuille zal zich specifiek richten op ondernemingen die opleiding en advies nodig hebben. Nieuw daarbij is dat er geen voorafgaandelijk fiat van de overheid meer nodig is. Een onderneming mag dus sowieso advies of opleiding aankopen en krijgt vervolgens, na het indienen van een steunaanvraag, de steun gestort. Die bedraagt 40 procent voor kleine ondernemingen (met een plafond van 10.000 euro per jaar) en 30 procent voor middelgrote ondernemingen (plafond van 15.000 euro per jaar). Voor bedrijven die willen groeien, innoveren, internationaliseren of transformeren is er ook steun voorzien via de KMO Groeisubsidie. De Vlaamse overheid komt hier voor 50 procent van de kost tussen (per jaar maximaal 25.000 euro voor extern advies en maximum 25.000 euro voor een aanwerving).

deel dit