Nieuw onlineplatform voor geschillenbeslechting

Categorie Europa
Nieuw onlineplatform voor geschillenbeslechting

De Europese Commissie lanceert een platform voor online-geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. De nieuwe website maakt het mogelijk om klachten over online aan- of verkopen buiten de rechtbank om te regelen. Daardoor kan een consument of ondernemer die ontevreden is over het verloop van een online-transactie gemakkelijk een klacht indienen, zonder daarvoor een lange en dure gerechtelijke procedure te moeten starten.

Een neutrale derde partij, bijvoorbeeld een ombudsman, zal de klacht behandelen. Het platform voor online geschillenbeslechting helpt u om de juiste instantie te bereiken.
De hele procedure gebeurt online en de vier belangrijkste stappen zijn :

• een klacht  indienen
• overeenkomst bereiken over een geschillenorgaan
• behandeling van uw klacht door het geschillenorgaan
• resultaat en sluiting van uw klacht

De website behandelt enkel geschillen tussen consumenten of ondernemers die in de EU gevestigd zijn en enkel over producten of diensten die online gekocht zijn en dat zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende transacties.

deel dit