Niet meer dan rechtvaardig dat tweede maand gewaarborgd loon wordt afgevoerd

Tags
Categorie Algemeen
Niet meer dan rechtvaardig dat tweede maand gewaarborgd loon wordt afgevoerd

De federale regering voert het plan om het gewaarborgd loon, dat werkgevers bij ziekte aan hun werknemers moeten betalen, uit te breiden tot twee maanden definitief af. Normaal gezien ging die maatregel in op 1 januari 2016, maar dat is dus niet langer zo. Volgens NSZ gaat het om een zeer verstandige beslissing. Werkgevers reageerden immers furieus op het voornemen om het gewaarborgd loon uit te breiden. Bovendien zou die maatregel leiden tot minder aanwervingen, zo bleek uit onderzoek van de ondernemersorganisatie. Een regering die alles op alles zet qua jobcreatie kon dus niet anders dan die maatregel van tafel vegen.

Werkgevers betalen nu de eerste maand ziekte van hun bediende en de eerste twee weken bij hun arbeiders (100 procent tijdens de eerste zeven dagen en 85,88 procent tijdens de volgende zeven dagen). Voor die laatste worden de twee volgende weken gedeeld voor rekening genomen door werkgever en ziekteverzekering. De regering Michel besliste aanvankelijk om dat gewaarborgd loon vanaf 1 januari 2016 uit te breiden tot twee maanden en dat zowel voor arbeiders als bedienden. Het prijskaartje hieraan verbonden voor werkgevers bedraagt, zo berekende NSZ, 1 miljard euro per jaar. De regering komt nu op die beslissing terug en zal het gewaarborgd loon niet uitbreiden tot twee maanden.

Volgens NSZ gaat het om een verstandige en rechtvaardige beslissing. Voor kleine ondernemingen is die maand gewaarborgd loon bij ziekte die ze nu betalen helemaal niet gemakkelijk om op te vangen, laat staan een tweede extra maand. Die maatregel zou kmo’s verder op kosten gejaagd hebben, terwijl een groot aantal nu al op hun tandvlees zit. Bovendien zou de uitbreiding van het gewaarborgd loon ook nefast geweest zijn voor de tewerkstelling in ons land. Uit onderzoek dat NSZ eind vorig jaar voerde, bleek immers dat 8 op de 10 kmo’s minder werknemers zouden aanwerven indien deze maatregel een feit werd. Vermits het creëren van jobs de absolute prioriteit is van deze regering, kon ze niet anders dan deze onzinnige maatregel van tafel vegen.

deel dit