Minimale dienstverlening ‘light’ is veel te mager

Minimale dienstverlening ‘light’ is veel te mager

De plannen voor de invoering van een minimale dienstverlening bij de NMBS die federaal minister voor Mobiliteit François Bellot (MR) voorlegt, gaan voor NSZ helemaal niet ver genoeg. “Een gegarandeerde dienstverlening bij stakingen is hiermee niet mogelijk en de voorziene stok achter de deur is al evenzeer een lachertje”, vindt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Deze maatregelen zullen amper soelaas bieden.”

Federaal minister voor Mobiliteit François Bellot legt de minimumdienstverlening bij het spoor of tafel. Centraal daarbij staat de 8-4-1-regel. Zo moet een staking minimaal acht dagen op voorhand worden aangekondigd en moeten alle personeelsleden van de NMBS en Infrabel ten laatste vier werkdagen voor de staking laten weten dat ze werken of staken. Tot slot moet minimum 24 uur voor de staking alle reizigers geïnformeerd worden of hun trein al dan niet zal rijden. Dat laatste is volgens NSZ veel te laat, aangezien werknemers dan pas zullen weten of ze op het werk geraken of een alternatief, zoals thuiswerk, carpoolen of een dag verlof, moeten zoeken. Op het vlak van arbeidsorganisatie en personeelsadministratie betekent dat voor ondernemingen een pak extra werk.

De ondernemersorganisatie vindt ook de voorziene stok achter de deur bijzonder mager. Wie niet of te laat doorgeeft dat hij al dan niet zal staken, krijgt een boete van 12,50 euro per dag. Het afschrikwekkend karakter van deze boete is onbestaand. Een opmerking in het personeelsdossier kan mogelijk meer impact hebben, omdat een promotiekans dan verkeken wordt of er een reden bijkomt om tot ontslag over te gaan, maar algemeen gezien is er van sanctionering weinig sprake.

Volgens NSZ zullen deze maatregelen weinig zoden aan de dijk brengen. Een gegarandeerde dienstverlening bij stakingen blijft nog steeds veraf. “Het is niet meer dan wat minimale dienstverlening ‘light’ die voor de pendelende werknemers amper verbetering inhoudt”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit