Minder zelfstandigen vragen een vrijstelling voor de betaling van hun sociale bijdragen aan

Tags
Categorie Algemeen
Minder zelfstandigen vragen een vrijstelling voor de betaling van hun sociale bijdragen aan

Voor het eerst sinds lang daalt het aantal zelfstandigen dat een vrijstelling aanvraagt voor de betaling van hun sociale bijdragen op spectaculaire wijze. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar vroegen 4450 zelfstandigen zo’n vrijstelling aan. Vorig jaar tijdens dezelfde periode ging het nog om 8453 aanvragen. Die scherpe daling is opmerkelijk en de laatste jaren ongezien en toch is de economische remonte maar in beperkte mate een verklaring voor deze evolutie.

Zelfstandigen die financiële moeilijkheden hebben, kunnen een vrijstelling aanvragen voor de betaling van hun sociale bijdragen. Dat gebeurt bij de Commissie Vrijstellingen, die dan oordeelt of de aanvraag integraal of gedeeltelijk wordt toegekend dan wel afgekeurd wordt. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar dienden 4450 zelfstandigen zo’n aanvraag in. Dat zijn er maar liefst 47 procent minder dan tijdens het eerste kwartaal van 2014, toen 8453 zelfstandigen zo’n vrijstellingsaanvraag indienden. Ook in vergelijking met het totaal aantal aanvragen die de voorbije jaren ingediend werden, is er sprake van een significante daling.

Uiteraard heeft die daling te maken met de economische heropleving, waardoor meer zelfstandigen opnieuw betere zaken kunnen doen. De sociale bijdragen die ze dit jaar moeten betalen, zijn immers voor de meeste nog steeds gebaseerd op de inkomsten van drie jaar geleden (2012) toen ze volop getroffen werden door de crisis. Concreet: nu verdienen ze opnieuw meer, maar hun sociale bijdragen worden berekend op basis van doorgaans lagere inkomsten. Dat is een eerste reden om het dalend aantal vrijstellingsaanvragen te verklaren.

Toch spelen andere redenen dominanter mee. Zo is de aanvraagprocedure strikter geworden en moeten zelfstandigen een omstandig overzicht geven van hun actuele inkomsten en die van de afgelopen twee jaar om in aanmerking te komen voor een vrijstelling. Aanvragen van zelfstandigen die binnen de 30 dagen na hun aanvraag die informatie niet bezorgen, worden onontvankelijk verklaard. Bovendien is het sinds juli 2014 onmogelijk geworden om als startend zelfstandige tijdens het startjaar zelf een vrijstelling te bekomen. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 was dat dus nog wel mogelijk. Een andere belangrijke verklaring om het dalend aantal vrijstellingsaanvragen te verklaren, is echter de nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen die sinds begin dit jaar gehanteerd wordt. Tot eind vorig jaar moesten zelfstandigen sociale bijdragen betalen op basis van hun inkomsten van drie jaar geleden. Sinds begin 2015 kunnen zelfstandigen met een uitzonderlijk laag of hoog beroepsinkomen hun sociale bijdragen laten berekenen op basis van de inkomsten van het jaar zelf indien ze daar zelf vragende partij voor zijn en indien ze die lagere of hogere inkomsten kunnen aantonen.

deel dit