Meldpunt valse ziektebriefjes is goed voorstel, maar ook zogezegd zieke moet sanctie krijgen

Categorie Werk
Meldpunt valse ziektebriefjes is goed voorstel, maar ook zogezegd zieke moet sanctie krijgen

Hoewel de grote meerderheid van artsen steeds in eer en geweten al dan niet een ziektebriefje uitschrijft, valt het inderdaad op dat sommige erg gemakkelijk attesten schrijven. Vaak uit commerciële druk, omdat de patiënt anders naar een andere dokter zou trekken. Daarom vindt NSZ het voorstel van N-VA om een meldpunt op te richten voor artsen die aan de lopende band ziektebriefjes uitschrijven goed. Dergelijk schrijfgedrag is immers nefast voor mensen die echt ziek zijn omdat daardoor aan hun ziekte getwijfeld wordt, maar ook voor de overgrote meerderheid aan artsen die volledig volgens de deontologie werkt en voor werkgevers die zo gedurende een bepaalde periode niet op hun schijnzieke werknemer kunnen rekenen. Ook de zogezegde zieke, die om een vals ziektebriefje vraagt, verdient volgens NSZ trouwens ook een sanctie.

De grote meerderheid van de artsen schrijft enkel een ziektebriefje uit wanneer ze merken dat de patiënt echt ziek is. Toch zijn er ook artsen die een patiënt al snel op non-actief zetten, ook al is dat op zich niet nodig, maar omdat de patiënt het open en bloot vraagt. Dat gebeurt uit commerciële druk, kwestie van een bepaalde patiënt niet naar een andere arts te zien overstappen, maar het is en blijft volgens NSZ een schadelijke praktijk.

De ondernemersorganisatie juicht het voorstel toe van N-VA-kamerlid Valerie Van Peel om een meldpunt voor oneigenlijk schrijfgedrag op te richten binnen de schoot van het RIZIV , te meer omdat ze geen kliklijn voor ogen heeft, maar wel een soort infopunt dat raadpleegbaar is voor adviserende geneesheren. Die laatste zouden in het voorstel van Van Peel niet meer onder de ziekenfondsen, maar onder het RIZIV zelf werken.

NSZ pleit er wel voor om nog een stap verder te gaan: het is goed om geneesheren die te gemakkelijk ziektebriefjes afleveren op de vingers te tikken, maar niet enkel de dokter is in deze verantwoordelijk. De zogezegde zieke verdient absoluut ook een sanctie. Daarom is het niet meer dan normaal en rechtvaardig dat die schijnzieke zijn gewaarborgd loon dat hij ten onrechte ontvangen heeft tijdens zijn ziektedagen integraal moet terugbetalen aan zijn werkgever.

deel dit