Meer zelfstandigen werven eerste werknemer aan

Categorie Werk
Meer zelfstandigen werven eerste werknemer aan

Het aantal zelfstandigen dat hun eerste werknemer heeft aangeworven is tijdens de eerste twee maanden van 2016 met 16 procent gestegen, zo meldt federaal minister van Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR). Het gaat absoluut om een positief signaal, zo erkent ook zelfstandigenorganisatie NSZ. “Toch riskeren bepaalde maatregelen, die onlangs genomen werden in het kader van het begrotingsakkoord, het aantal aanwervingen weer in te dammen”, vreest NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Zo hebben heel wat werkgevers en potentiële werkgevers bedenkingen bij de annualisering van de werktijd, de vormingsverplichting en de responsabilisering bij arbeidsongeschiktheid, ook al lijkt die laatste maatregel voorlopig van de baan.”

Uit cijfers die minister Borsus vandaag bekend maakte, blijkt dat 628 extra werkgevers tijdens de twee eerste maanden van dit jaar een eerste werknemer hebben aangeworven. Ten opzichte van dezelfde periode in 2015 gaat het om een toename met 16 procent. Die verhoging kan volgens NSZ op het conto geschreven worden van de maatregel waarbij zelfstandigen bij een eerste aanwerving sinds begin dit jaar geen sociale werkgeversbijdragen meer moeten betalen.

Toch vreest de ondernemersorganisatie dat bepaalde, recent aangekondigde maatregelen die positieve stimulans zouden kunnen fnuiken. Zo besliste de federale regering onlangs om de werktijd te annualiseren, waardoor de flexibiliteit toeneemt. Op zich is dat goed, maar er zal steeds op moeten worden toegezien dat werknemers de beslissing om gedurende bepaalde periodes meer en minder te werken niet autonoom zelf nemen. Dat moet steeds in samenspraak met de werkgever gebeuren. Ook de vormingsplicht, waarbij er per jaar en per voltijdse werknemer gemiddeld 5 vormingsdagen moeten plaatsvinden, kan afschrikken, al zouden de allerkleinste bedrijven hiervan wel vrijgesteld worden. Tot slot zullen weinig ondernemers nog zin hebben om iemand aan te werven indien ze geresponsabiliseerd worden wanneer een deel van hun werknemers arbeidsongeschikt is. Ziekte treft iemand als mens, niet als werknemer, maar het lijkt dat de regering dat nu ook begrijpt en niet wil doorzetten met die responsabiliseringsplannen.

deel dit