Meer starters tijdens eerste drie maanden 2017, horeca krijgt rake klap

Categorie Ondernemen
Meer starters tijdens eerste drie maanden 2017, horeca krijgt rake klap

Het aantal opgestarte ondernemingen nam tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 1 procent toe, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van handelsinformatiebureau Roularta Business Information. In totaal zagen in ons land 27.031 bedrijven het levenslicht tijdens het afgelopen kwartaal. Het handelsinformatiekantoor weet dat er in totaal nog zo’n 500 starters zullen bijkomen voor de eerste drie maanden van dit jaar. In dat geval neemt het aantal starters zelfs met 3 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, nochtans een recordjaar. Ondanks het feit dat het vandaag eenvoudig en is om in de technologiesector een bedrijf op te starten met weinig middelen, is het opvallend dat de ‘klassieke’ sectoren handel, vrije beroepen en bouw nog steeds veruit de meest populaire sectoren zijn. Alleen de horeca krijgt een rake klap en ziet het aantal starters met 13 procent afnemen. “Dat is het witte kassa-effect”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Voor het derde jaar op rij neemt het aantal starters in ons land toe tijdens het eerste kwartaal van het jaar. Eind maart 2017 stond de teller op 27.031 nieuwe ondernemingen, zo geven cijfers van Roularta Business Information aan. Tegenover het eerste kwartaal van 2016, toen er 26.785 starters waren, gaat het om een toename met 1 procent. Bovendien verwacht handelsinformatieleverancier Roularta Business Information dat er in totaal tijdens het eerste kwartaal nog zo’n 500 starters zullen bijkomen, wat het totaal aantal bedrijfscreaties op zo’n 27.500 zou brengen, 3 procent meer dan tijdens het eerste kwartaal van 2016 met andere woorden.

Regionaal zijn er wel enkele opmerkelijke verschillen. In Vlaanderen blijft het aantal starters stabiel, terwijl er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan weer een daling is met 5 procent. Enkel in Wallonië tekent er zich een duidelijke stijging van het aantal bedrijfscreaties op, meer bepaald met 2 procent.

Opmerkelijk is wel dat de meeste starters blijven kiezen voor ‘klassieke’ sectoren, zoals handel, vrije beroepen, bouw en diensten. Starters worden nochtans al te vaak vereenzelvigd met ‘tech’ bedrijven, zeker nu het mogelijk is om in die sector vanuit de eigen slaapkamer voor weinig geld een onderneming op te zetten. En toch is deze sector ‘slechts’ goed voor 5 procent van alle opgestarte bedrijven tijdens het eerste kwartaal van dit jaar.

Top 5 sectoren Q1 2017

1. Handel: 12,53% van alle starters tijdens het eerste kwartaal 2017
2. Vrije beroepen 12,49% van alle starters tijdens het eerste kwartaal 2017
3. Bouw 11,23% van alle starters tijdens het eerste kwartaal 2017
4. Diensten 10,41% van alle starters tijdens het eerste kwartaal 2017
5. Informatie en communicatie 5,03% van alle starters tijdens het eerste kwartaal 2017

NSZ plaatst evenwel een kanttekening bij die keuze voor de klassieke sectoren. De concurrentie is er moordend, wat betekent dat vooral originele concepten binnen die sectoren zullen aanslaan. Het heeft immers geen zin om als ondernemer platgetreden paden te bewandelen. Tot slot valt wel op dat de horecasector, nochtans ook een klassieker bij de starters, een pak minder geliefd is tijdens dit eerste kwartaal. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016, toen er in de horeca nog 1528 starters waren, daalde het aantal met 13 procent tot 1335 starters. Voor het eerst valt de horecasector uit de top 5 van de meest populaire sectoren voor starters. Dat is volgens NSZ het gevolg van de witte kassa in de horeca, maar ook van de oververzadigde markt in ons land.

deel dit