Meer kosten voor langdurige zieke werknemers = minder aanwervingen

Categorie Sociaal
Meer kosten voor langdurige zieke werknemers = minder aanwervingen

NSZ vindt het totaal ongehoord dat ondernemingen tussen de tweede en zevende maand arbeidsongeschiktheid van hun werknemers 10 procent van de ziekte-uitkering zouden moeten betalen. Dat stelt federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vandaag voor. “Ziekte treft je in de eerste plaats als mens en dus niet als werknemer. De oorzaak van een ziekte ligt vaak helemaal of voor een groot stuk buiten het werk”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. De ondernemersorganisatie is wel voor responsabilisering en aangepast werk voor langdurig zieken, maar dat is in kleine bedrijven vaak niet mogelijk. Daarom vraagt NSZ dat kmo’s die tot en met 50 werknemers in dienst hebben sowieso vrijgesteld worden van aangepast werk.

Werkgevers moeten nu de hele eerste maand arbeidsongeschiktheid van hun werknemers voor hun rekening nemen. Daar zijn de meeste kmo’s sowieso al ontevreden over, zo bleek uit onderzoek van NSZ dat dit voorjaar werd afgenomen. Zij vinden het logischer dat werknemers vanaf de eerste dag afwezigheid meteen op een uitkering van hun mutualiteit terugvallen.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil nu nog een stap verder gaan en bedrijven verplichten om 10 procent van de ziekte-uitkering te laten betalen tussen de tweede en zevende maand arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. “Totaal onbegrijpelijk”, reageert Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Ziek word je als mens, niet als werknemer. Bovendien zijn heel wat ziektes vaak het gevolg van het persoonlijk gedrag van iemand en ligt de oorzaak ervan voor een groot stuk buiten het werk.”

NSZ wil absoluut niet weten van een uitbreiding van betaling aan de ziekte-uitkering aan de werknemer op kosten van de werkgever. Aangepast werk en responsabilisering moeten daarentegen wel kunnen, maar in bedrijven tot en met 50 werknemers zijn er vaak geen verschillende diensten waardoor dat doorgaans niet mogelijk is.

Indien De Block haar wil doordrukt en alle bedrijven laat meebetalen aan de arbeidsongeschiktheidsuitkering tussen de tweede en de zevende maand, zal dat volgens NSZ een zeer negatieve invloed hebben op de tewerkstelling in ons land. Bedrijven zullen dan twee keer nadenken alvorens aan te werven en ook sneller werknemers ontslaan die frequent ziek zijn. In die zin staat dit voorstel, dat tewerkstelling duurder maakt, volledig haaks op de politiek van de federale regering om te gaan voor ‘jobs, jobs, jobs’ en de eerste aanwervingen aanzienlijk goedkoper te maken. Bovendien zullen jonge vrouwen, die mogelijk zwanger willen worden, en werkzoekenden met een geschiedenis van langdurige ziekte veel minder kansen maken op de arbeidsmarkt. Dat is absoluut niet wat NSZ wil. “Als deze maatregel realiteit wordt, zal deze federale regering zowat de meest asociale ooit zijn op het vlak van tewerkstelling”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Tot slot wijst de ondernemersorganisatie erop dat alle ondernemingen sinds een aantal jaar de psychosociale risico’s op het werk in kaart moeten brengen en moeten aanpakken. Bij stress, risico’s op burn out, een te hoge werkdruk en diens meer kunnen werknemers een psychosociaal adviseur inschakelen die dat samen met de werkgever moet aanpakken.

deel dit