Markten weer in trek: aantal marktkramers neemt opnieuw toe

Categorie Handel
Markten weer in trek: aantal marktkramers neemt opnieuw toe

De laatste vijf jaar is het aantal marktkramers met 3,8 procent toegenomen in ons land. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de FOD Economie. Markten zijn de laatste jaren weer een stuk hipper geworden en vinden ook vaker op zaterdag en zondag plaats, zodat wie tijdens de week werkt meteen alle nodige boodschappen op de markt kan doen. Problematisch is wel dat er steeds meer plaatsen voor marktkramers sneuvelen. Steden en gemeenten brengen bij de herinrichting van hun pleinen en straten steeds meer verfraaiingen aan, zoals bomen, struiken, zitbanken en zo meer, waardoor er minder ruimte is voor de marktkramers. Ook de financiële implicaties die de kilometerheffing met zich meebracht, zijn niet min.

Het aantal marktkramers is op vijf jaar tijd met 3,8 procent toegenomen, zo blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van cijfers van de FOD Economie. Eind 2016 waren er in ons land 7798 marktkramers actief. Ook op jaarbasis nam het aantal marktkramers toe, meer bepaald met 1,9 procent.

NSZ ziet verschillende redenen voor het feit dat het aantal marktkramers meer dan stand houdt. Markten blijven voor de consument aantrekkelijk, zeker nu lokale, artisanale producten opnieuw zeer in trek zijn. Op een markt zijn diverse producten, van originele voedingswaren tot textiel, geconcentreerd en net die concentratie maakt het voor de consument aangenaam. Een markt is eigenlijk een ‘one stop shop’, maar dan in open lucht.

Bovendien is en blijft de wekelijkse markt een uitermate belangrijk sociaal moment en dat aspect is in deze individualistische tijden zeker niet te verwaarlozen. Nu ook de vergrijzing zich meer en meer laat voelen, staan markten garant voor een mooie toekomst. Senioren vinden er alle producten op wandelafstand en bovendien is het bezoeken van een markt ook ideaal om sociale contacten te onderhouden. Daarnaast komen er steeds meer weekendmarkten op die ook jonge gezinnen aantrekken.

Toch zien marktkramers zich vandaag de dag geconfronteerd worden met twee problemen. Enerzijds zorgen stads- en gemeentebesturen er bij verfraaiingswerken van hun centrum voor dat er steeds meer groen wordt ingeplant en dat er ruimte wordt gemaakt voor fietsers en voetgangers. Die aanpassingen mogen dan wel goed zijn voor de inwoners, maar zorgen er ook voor dat het aantal standplaatsen voor marktkramers gereduceerd wordt. Anderzijds zorgt de kilometerheffing, die sinds 1 april 2016 in voege is en geldt voor marktwagens van meer dan 3,5 ton, voor een extra financiële aderlating voor marktkramers. Een uitzondering op deze kilometerheffing voor marktkramers wil de Vlaamse regering niet voorzien. Daarom dringt NSZ aan op de introductie van een subsidie voor marktkramers die investeren in milieuvriendelijke marktwagens en daardoor een lagere kilometerheffing zouden moeten betalen. Die subsidie is niet alleen goed voor de markkramers zelf, maar ook voor ons leefmilieu.

deel dit