Mark Zuckerberg of Elon Musk achterna?

Categorie Ondernemen
Mark Zuckerberg of Elon Musk achterna?

Jongeren kiezen opnieuw meer voor het ondernemerschap. Het aantal zelfstandigen onder de 30 jaar is vorig jaar met 4,2 procent toegenomen. En dat terwijl het totaal aantal zelfstandigen in 2015 slechts met 1,9 procent toenam. De economische heropleving zit daar voor een groot stuk tussen, net als het feit dat jongeren, zeker in de tech sector, tegenwoordig niet massaal hoeven te investeren om hun eigen onderneming op te starten. Toch is slechts 11 procent van alle zelfstandigen in ons land jonger dan 30. Dat moet beter, vindt NSZ.

Vorig jaar nam het totaal aantal zelfstandigen met 1,9 procent toe, van 1.015.902 eind 2014 naar 1.035.469 eind 2015. 11 procent daarvan is jonger dan 30, zo blijkt uit cijfers van het RSVZ. Opmerkelijk is wel dat het aantal zelfstandigen onder de 30 vorig ruim dubbel zo snel toenam vorig jaar dan het totaal aantal zelfstandigen, meer bepaald met 4,2 procent.

NSZ ziet een aantal verklaringen voor deze toename. Ten eerste is het economisch klimaat voor een groot stuk opgeklaard, waardoor sowieso meer Belgen opnieuw de stap naar het ondernemerschap durven te zetten. Daarnaast is het ook zo dat er bij jongeren die zich in de tech sfeer bevinden sowieso een cultuur bestaat voor het opzetten van start ups. Dankzij de meest moderne technologieën die voor het grijpen liggen, hoeft daar ook geen zware opstartkost tegenover te staan. Dat vergemakkelijkt de instap tot het ondernemerschap.

Bovendien heeft de federale regering de afgelopen twee jaar ook een aantal maatregelen genomen die het ondernemerschap bij jongeren een boost moeten geven. Recent nog besliste minister van Middenstand Willy Borsus (MR) om studenten-ondernemers een volwaardig statuut te geven vanaf 1 januari 2017. De bedoeling daarvan is om meer studenten nog tijdens hun studies te laten kennismaken met het ondernemerschap. Die ingreep is volgens NSZ nodig om meer jonge ondernemers te krijgen, maar ook om hen meer start- en overlevingskansen te geven. Ook de tax shelter voor startende ondernemers, die vorige zomer ingevoerd werd, is een maatregel die in de kaart speelt van jonge zelfstandigen omdat die eventuele financieringsproblemen bij de opstart kan wegnemen. Via deze tax shelter kan iedereen die aandelen aankoopt in een startende onderneming, afhankelijk of het een investering betreft in een kmo of in een micro-onderneming, 30 of 45 procent van dat geïnvesteerde bedrag terugkrijgen via de belastingen. Daarnaast zorgt de verlaging van de sociale bijdragen (naar 20,5 procent in 2018) en de goedkopere eerste aanwerving(en) voor de nodige impulsen voor jonge ondernemers.

Toch zijn volgens NSZ nog andere belangrijke ingrepen nodig om meer jongeren aan te zetten tot het ondernemerschap. Zo moet het sociaal statuut van de zelfstandigen nog grondig verbeterd worden, met onder meer een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste dag ziekte, een hoger pensioen en een steviger vangnet wanneer het fout loopt, al wordt dat laatste voor een stuk opgevangen met de uitbreiding van het overbruggingsrecht voor ondernemers die hun activiteit moeten stopzetten om economische redenen. Daarnaast zijn er ook wijzigingen nodig in ons onderwijs. Dat moet veel ondernemingsgezinder en al vanaf de lagere school de nodige aandacht besteden aan ondernemerschap, zowel theoretisch als praktisch.

deel dit