Maandagsziekte nogmaals bewezen: voer carensdag opnieuw in, maar nu voor alle werknemers

Categorie Sociaal
Maandagsziekte nogmaals bewezen: voer carensdag opnieuw in, maar nu voor alle werknemers

18 dagen van de 19 waarop er heel frequente afwezigheden zijn op het werk blijken maandagen te zijn, zo geeft onderzoek van Securex aan. De maandagsziekte is dus helemaal geen fabel, maar voor veel bedrijven bittere ernst. Daarom vraagt NSZ om de carensdag opnieuw in te voeren, maar deze keer voor alle werknemers en niet enkel voor arbeiders of bedienden met een proefcontract, zoals dat tot eind 2013 het geval was. De eerste dag afwezigheid is dan voor rekening voor de zieke. Op die manier zal het aantal schijnzieken ook afnemen, zonder de echte zieken disproportioneel te bestraffen.

Dat de maandagziekte beslist geen fictieve ziekte is, wordt bevestigd door onderzoek van HR dienstverlener Securex. Van de 19 dagen met de meeste afwezigen op het werk zijn er 18 een maandag. “Die vaststelling is opvallend en toont aan dat onze ondernemingen te kampen hebben met een pak maandagszieken, waarvan een deel echt ziek is, maar waarvan een ander deel gewoon een te druk weekend wil uitzweten of geen zin heeft om te werken”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Tot voor de introductie van het eenheidsstatuut in 2014 bestond er voor de meeste arbeiders en de bedienden met een proefcontract een goede regeling om de maandagsziekte af te blokken: de carensdag. Die zorgde ervoor dat de eerste dag afwezigheid voor rekening was van de betrokken werknemer zelf. Aan deze carensdag kwam een einde toen het eenheidsstatuut werd ingevoerd, maar aangezien de maandagsziekte een hardnekkig fenomeen blijft waarmee ondernemingen te kampen hebben, vraagt NSZ om de carensdag opnieuw in te voeren en nu voor alle werknemers. “Wanneer de eerste dag ziekte voor eigen rekening is, zullen de zogezegde zieken aarzelen om zo’n snipperdag te nemen”, weet de NSZ-voorzitter. “Ook wie echt ziek is, zal niet te hard getroffen worden door zo’n carensdag, aangezien het enkel om de eerste dag ziekte gaat die hij zelf zal moeten betalen. Wie echt ziek is verdient trouwens alle steun, maar wie wil bekomen van een drukke uitspatting of gewoon een dagje vrij nemen onder het mom van ziekte moet dat voor zijn eigen rekening doen.”

deel dit