Lokale verkiezingen: 1 op de 6 Vlaamse ondernemers al gevraagd om lijst te versterken

Lokale verkiezingen: 1 op de 6 Vlaamse ondernemers al gevraagd om lijst te versterken

Zelfstandigen en zaakvoerders van kmo’s blijken een gegeerd doelwit te zijn van lokale partijafdelingen bij hun zoektocht naar mensen die op de lijst willen staan bij gemeenteraadsverkiezingen. 16 procent van de Vlaamse ondernemers kreeg die vraag ooit al gesteld, zo blijkt uit onderzoek van NSZ waaraan 648 zelfstandigen en kmo-zaakvoerders uit heel Vlaanderen hebben deelgenomen. Nog geen vijfde van de ondernemers die deze vraag kregen (18 procent meer bepaald) ging op die vraag in. Dé twee hoofdredenen daarvoor: geen tijd voor politiek engagement en de vrees dat op politiek vlak kleur bekennen synoniem staat voor klantenverlies. “Begrijpelijk”, reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws, “al blijft het wel nuttig dat er in elke gemeenteraad meerdere ondernemers zetelen, kwestie van ondernemersvriendelijke maatregelen erdoor te drukken.” Opvallend wel: in Wallonië en Brussel gaat 34 procent van alle ondernemers die de vraag krijgen om op een lijst te staan wel op die vraag in.

Zelfstandigen en zaakvoerders van kmo’s zijn doorgaans gekende lokale figuren die zelf heel wat andere bewoners uit de wijk, gemeente of stad kennen. Dat maakt hen tot dankbare ‘prooien’ voor lokale partijafdelingen die met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 nu volop met de lijstvorming bezig zijn. Uit onderzoek van NSZ, waaraan 648 Vlaamse ondernemers hebben deelgenomen, blijkt dat 16 procent van de ondernemers de vraag al heeft gekregen om een bepaalde politieke lijst te versterken. Slechts 18 procent van de zelfstandigen en de kmo-eigenaars die deze vraag kregen ging ook daadwerkelijk in op het aanbod. Meer dan 8 op de 10 ondernemers bedanken met andere woorden voor de lokale politiek. In Wallonië en Brussel zijn ondernemers opvallend meer geneigd om in de politiek te stappen: 17 procent kreeg er de vraag, maar 34 procent ging wel op het aanbod in, haast dubbel zoveel als in Vlaanderen.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “De hoofdreden om niet aan lokale politiek te doen bij de Vlaamse ondernemers is een gebrek aan tijd, zo geeft 68 procent van de ondernemers aan. Zelfstandigen en kmo-zaakvoerders werken doorgaans 50 à 60 uren en meer per week en zien het dan niet zitten om nog extra tijd te besteden aan lokale politiek. Door de vele uren in hun zaak zouden ze hun taak in de politiek ook niet naar behoren kunnen vervullen, zo geven veel ondernemers aan.” Een tweede belangrijk argument om niet in de lokale politiek te stappen is omdat dat klanten zou kunnen afschrikken en dus ook zou kunnen leiden tot klantenverlies. Daar vreest 46 procent van de Vlaamse ondernemers voor.

Ook daar heeft NSZ alle begrip voor. De overgrote meerderheid van de zelfstandigen wil zich bewust politiek neutraal opstellen. Onlogisch is dat niet, wetende dat kiezen voor een bepaalde politieke partij sommige klanten kan doen afschrikken. “Op zich is dat jammer, want we hebben vooral meer ondernemers uit alle mogelijke sectoren nodig in de gemeentepolitiek”, weet Christine Mattheeuws. Qua ondernemersvriendelijk beleid lieten de Vlaamse steden en gemeenten de afgelopen vijf jaar immers serieuze steken vallen, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Slechts 4 op de 10 zelfstandigen en zaakvoerders van kmo’s (42 procent meer bepaald) vinden het beleid van hun stad of gemeente ondernemingsvriendelijk. Om daar verandering in te brengen zouden meer ondernemers de stap naar de lokale politiek moeten durven te zetten, al begrijpt NSZ heel goed dat dit niet evident is.

deel dit