Kwart winkels en horeca tegengewerkt door misnoegde omwonenden

Categorie Sectoren
Kwart winkels en horeca tegengewerkt door misnoegde omwonenden

28 procent van de winkels en de horecazaken heeft het afgelopen jaar te maken gehad met klachten van omwonenden, zo blijkt uit een bevraging van NSZ bij 448 horeca- en handelszaken. De meeste klachten zijn het gevolg van geluids- en verkeerhinder, al valt ook wel op dat de Belg ook stilaan allergisch aan het worden is voor bepaalde geuren en de frituur of kaaswinkel om de hoek liever ziet verdwijnen. “Iedereen wordt steeds mondiger en zegt onverbloemd wat hij of zij denkt, al dan niet via de sociale media, maar weinigen beseffen dat die bepaalde winkel of dat geviseerde café ook iemands broodwinning vormen”, betreurt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Bovendien laten ondernemers zulke klachten niet blauwblauw: 9 op de 10 nemen die klachten serieus en trachten het ongenoegen, dat overigens doorgaans van een enkeling komt, weg te nemen.

Klachten over te veel lawaai in een café waar het EK Voetbal van nabij beleefd wordt, ongenoegen over spelende kinderen in een kinderdagverblijf of drukmakerij over de geuren die de viswinkel met zich meebrengt… het zijn maar enkele voorbeelden van de groeiende onverdraagzaamheid waarmee handelaars en ondernemers dag na dag geconfronteerd worden. Uit onderzoek van NSZ blijkt dat ruim een kwart van alle kleinhandels- en horecazaken hier het afgelopen jaar mee geconfronteerd is geweest. Dat gebeurt van via rechtstreeks contact, maar evenzeer via de sociale media die steeds meer als uitlaatklep fungeren.

Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ: “Sommige zelfstandigen hebben het bijzonder moeilijk met dit toenemend NIMBY-syndroom. Het gaat dan vooral om handelszaken die mogelijk een beetje geur-, verkeer- of lawaaihinder veroorzaken, zoals bakkers, viswinkels, kaaswinkels, snackbars, frituren, restaurants of cafés. Zulke klachten, die vaak van een enkeling komen en dus doorgaans niet gedeeld worden door andere omwonenden, vormen het zoveelste bewijs dat iedereen maar steeds onverdraagzamer wordt. We willen allemaal kunnen genieten van bepaalde lusten, bijvoorbeeld een gediversifieerd aanbod aan winkels en horecazaken op wandelafstand, maar zijn niet bereid er de eventuele lasten bij te nemen. Dat is echt schrijnend en bovendien volledig nefast voor het ondernemerschap.”

Omwonenden die de eventuele hinder die gepaard gaat met het uitoefenen van een handelsactiviteit in hun omgeving niet langer tolereren, kunnen een echte pest zijn voor de ondernemer in kwestie. Dat beseffen ondernemers maar al te goed en net daarom probeert 93 procent dat ongenoegen weg te nemen. Vaak vergt dat bepaalde ingrepen en dus ook investeringen, zoals het plaatsen van extra isolatie, geluidswerende materialen of een betere afzuiginstallatie. “Dat is doorgaans de beste remedie, voor zover de klachten geen ingebeelde klachten van een verzuurde enkeling zijn, natuurlijk”, weet de NSZ-voorzitter. “Het is namelijk erg belangrijk dat je als ondernemer een correcte relatie onderhoudt met de mensen die rondom jouw zaak wonen, ook al wordt minder evident.”

deel dit