Kwart meer zelfstandige verpleegkundigen op vijf jaar tijd

Kwart meer zelfstandige verpleegkundigen op vijf jaar tijd

Het aantal zelfstandige verpleegkundigen met een geattesteerde praktijk is tussen 2010 en 2015 met 24 procent toegenomen, zo blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van RIZIV-cijfers. Ook de verpleegkundigen in vast dienstverband die o.a. werken voor een dienst of in rust- en ziekenhuizen namen in  dezelfde grootorde toe. “Dat velen voor het beroep kiezen heeft uiteraard in grote mate te maken met de toenemende vergrijzing. Senioren blijven liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen en schakelen dan thuisverpleging in, onder meer via zelfstandige verpleegkundigen. Ook de steeds kortere hospitalisaties spelen een rol”, aldus Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. En toch trekt de ondernemersorganisatie aan de alarmbel omdat de instroom te klein is om de gepensioneerde verpleegsters op te vangen. Het tekort aan verpleegkundigen neemt jaarlijks met 3.000 toe. Indien de instroom verhoogd moet worden, moet het beroep in de kijker worden geplaatst en moeten alle remmende factoren van bijkomende administratieve rompslomp zo veel mogelijk weggewerkt worden.

Uit een analyse die NSZ maakte op basis van cijfers van het RIZIV blijkt dat het aantal zelfstandige verplegers en verpleegsters tussen 2010 en 2015 met 24 procent is toegenomen. Eind 2010 waren er 22.118 actief, terwijl dat aantal eind 2015 is opgelopen tot 27.407. Die toename is opmerkelijk en vrij uniek binnen de zelfstandige beroepen. Ook de verpleegkundigen in vast dienstverband die o.a. werken voor een dienst of in rust- en ziekenhuizen nemen in  dezelfde grootorde toe. In 2015 waren er 122.112 verpleegkundigen.

Tot daar het goede nieuws, want jaarlijks is er tekort aan 3.000 verpleegkundigen (zelfstandigen en werknemers). Hoe komt dat? Zijn er te weinig die instromen in het beroep of zijn er teveel die (vroegtijdig) stoppen? Voor de zelfstandigen is het aantal starters gestegen met 47 procent van 1.297 starters in 2010 naar 1.905 starters in 2015. Ook de verpleegkundigen in vast dienstverband blijven stijgen. Maar helaas is die instroom onvoldoende om de uitstroom te compenseren. Te veel verpleegkundigen verlaten de job. Dit komt uiteraard omdat verpleegkunde gepaard gaat met heel wat stress, onregelmatige uren waardoor zorgverstrekkers afhaken, maar vooral door het groot aantal pensioneringen.

Aangezien er heel wat oudere verpleegsters en verplegers zijn en de vergrijzing ook bij de patiënten toeneemt en de hospitalisaties steeds korter worden, zal  het tekort alleen maar vergroten. Bovendien wordt de zelfstandige thuisverpleging geconfronteerd met een aantal belangrijke administratieve problemen en stressfactoren. Sinds 1 oktober 2017 moet elke thuisverpleegkundige die de derdebetalersregeling toepast de identiteit van de patiënt bij elk patiëntencontact nagaan en verifiëren door de elektronische identiteitskaart (eID) of de ISI+-kaart (voor kinderen jonger dan 12) te lezen via een smartphone of tablet met kaartlezer. Naast de administratieve rompslomp zorgt dit ook voor minder zorgtijd en minder tijd voor een korte babbel, iets waaraan heel wat patiënten nochtans nood hebben.

Daarom roept NSZ op om de nodige sensibiliseringscampagnes op te starten om het beroep in de kijker te plaatsen zodat nog meer jongeren kiezen voor de verpleegkunde. Tegelijkertijd moet de job aantrekkelijker worden gemaakt en moet de administratieve rompslomp tot een minimum worden herleid. Zo niet kan men jongeren wel warm maken voor het zorgberoep, maar haken ze af van zodra ze de dagelijkse realiteit leren kennen.

deel dit