Kritiek op werk(gever) via sociale media in 7 procent van de gevallen aanleiding voor ontslag

Tags
Categorie Algemeen
Kritiek op werk(gever) via sociale media in 7 procent van de gevallen aanleiding voor ontslag

Uit onderzoek van NSZ, waaraan 594 micro-ondernemingen en kmo’s hebben deelgenomen, blijkt dat 13 procent van die ondernemingen al te maken had met werknemers die zich negatief uitlieten over hun werk en/of hun werkgever. Toch gaat slechts een beperkt aantal ondernemingen die hiermee geconfronteerd werden (7 procent) dan over tot een ontslag. In minderheid van die gevallen gaat het om een ontslag om dringende reden. Op zich is dat begrijpelijk, want kritiek op de werkgever via sociale media rechtvaardigt niet steeds een ontslag om dringende redenen. De uiteindelijke beoordeling of het al of niet om een dringende reden gaat, ligt, wanneer dat ontslag wordt aangevochten, bij de rechter.

Frustraties en ongenoegens zijn rap geventileerd via sociale media als Facebook, Twitter en andere. Ook over het werk en de werkgever, zo blijkt. Uit onderzoek van NSZ blijkt immers dat 13 procent van de kmo’s en micro-ondernemingen de afgelopen jaren al geconfronteerd werd met negatieve uitlatingen vanwege één of meerdere werknemers op sociale media. Het vaakst komen bedrijfseigenaars dat te weten via andere medewerkers (37 procent), maar ook door iemand die eigenlijk los van de onderneming staat, zoals de eigen kinderen, hun partner, familie of vrienden (33 procent) of door het zelf te lezen op de sociaalnetwerksites (27 procent).

De grote meerderheid van ondernemingen laat die uitlatingen niet blauw-blauw. 43 procent vraagt om die negatieve berichten meteen te verwijderen, 38 procent roept de betrokken werknemer op het matje en geeft hem een berisping. Opvallend: in 7 procent van de zaakvoerders ontslaat een werknemer die zich bezondigt aan kritiek op het werk via sociale media. In een minderheid van die gevallen gaat het om een ontslag om dringende reden. “Dat is te begrijpen. Het is niet omdat een werknemer negatieve zaken post op Facebook, Twitter of andere sociale media dat een ontslag om dringende reden gewettigd is”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Een bepaalde gebeurtenis kan in sommige gevallen als een dringende reden weerhouden worden, terwijl deze gebeurtenis in andere omstandigheden onvoldoende ernstig kan zijn om als dringende reden beschouwd te kunnen worden. Telkens moet aan de hand van de concrete feiten beoordeeld worden of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden. De uiteindelijke beoordeling of het al of niet om een dringende reden gaat, ligt uiteindelijk bij de rechter, mocht een werknemer die ontslagen werd omwille van negatieve uitlatingen op sociale media zijn ontslag aanvechten.

Toch kan een ontslag om dringende reden omwille van kritiek geven op de werkgever via sociale media wel gewettigd zijn. In ons land betreft de meest bekende zaak hierover een kaderlid van een beursgenoteerd technologiebedrijf. Die werd ontslaan om dringende reden de laan uitgestuurd en dat was terecht, zo oordeelde de Leuvense arbeidsrechtbank en het Brusselse Arbeidshof. De functie die de man bekleedde en het feit dat hij zijn kritieke spuide op het publiek toegankelijk gedeelte van Facebook speelden mee in de beoordeling van de rechter.

 

deel dit