Jacht op schijnzelfstandigen opgevoerd dankzij nieuwe database

Categorie Sociaal
Jacht op schijnzelfstandigen opgevoerd dankzij nieuwe database

Op vraag van federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) is de sociale zekerheidsdienst voor zelfstandigen (RSVZ) bezig een database op te stellen van alle Belgische werkende vennoten. Het register moet het mogelijk maken om fictieve vennoten te ontmaskeren en het toenemend aantal schijnzelfstandigen aan te pakken.

Volgens het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, is er een groeiend probleem van bedrijven waar een pak werkende vennoten worden aangesloten door hen allemaal één aandeel van de vennootschap te geven. Op die manier kunnen fraudeurs hun feitelijke werknemers onterecht inschrijven in het zelfstandigenstatuut en kunnen ze de geldende arbeidsregulering ontlopen. Die techniek wordt steeds meer toegepast door Oost-Europese fraudeurs. Voor alle duidelijkheid: het is zeker niet de bedoeling van het RSVZ om de kleine zelfstandige of de familiale vennootschap met drie of vier vennoten te viseren.

deel dit