Is het te warm om te werken?

Tags
Categorie Werk
Is het te warm om te werken?

Ook vandaag zullen de temperaturen de 30° graden overstijgen. Maar is het dan ook te warm om te werken? Om vast te stellen of het te warm is om te werken wordt de temperatuur in ieder geval niet opgemeten met een doordeweekse thermometer, maar met een globethermometer, die naast de temperatuur ook rekening houdt met de thermische straling, de luchtsnelheid en de luchtvochtigheid. Het resultaat van die thermometer ligt gemakkelijk 5 graden lager dan de temperatuur op een gewone thermometer.

Bovendien is de maximumwaarde waarbij ingrepen noodzakelijk zijn niet dezelfde voor alle werknemers. Voor wie zeer zwaar werk verricht, ligt de maximumgrens op 18 WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), gemeten door die globethermometer. Wie licht werk (bureauwerk) onderneemt, kan pas een beroep doen op anti-hittemaatregelen bij 29 WBGT, ook weer gemeten door de globethermometer. Het moet met andere woorden al gemakkelijk 34 graden zijn op kantoor voor er ingegrepen moet worden.

Als de maximumtemperatuur overschreden wordt, moeten werkgevers beschermingsmiddelen, zoals een zonnescherm of een hoofddeksel geven aan werknemers die rechtstreeks aan de zon worden blootgesteld. Daarnaast moet de werkgever ook gratis aangepaste, verfrissende dranken aanbieden en binnen de 48 uur een verluchtingsysteem installeren in de plaatsen waar er gewerkt wordt.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Uit eerdere onderzoeken stellen we vast dat de meeste bedrijven maatregelen nemen bij zulke tropische temperaturen, zoals het aanbieden van ijsjes, extra drankpauzes, vers fruit en zelfs heuse barbecues, maar ook het aanpassen van de werkuren zodat er vroeger begonnen en gestopt kan worden.”

deel dit