Het is van 2007 geleden dat er zoveel bedrijven bijkwamen in ons land

Het is van 2007 geleden dat er zoveel bedrijven bijkwamen in ons land

Vorig jaar werden er in ons land 100.108 ondernemingen opgestart en ‘slechts’ 67.730 bedrijven stopgezet, zo blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Roularta Business Information. Uit een analyse van NSZ blijkt dat het van 2007 geleden is dat de netto aangroei van ondernemingen nog zo sterk is geweest. Het netto aantal ondernemingen nam vorig jaar toe met 32.378 eenheden. “Dat uitstekend resultaat heeft in de eerste plaats te maken met de fors aantrekkende economische conjunctuur na ettelijke jaren van crisis”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Maar ook diverse regeringsmaatregelen, vooral op federaal vlak, zorgen voor een comfortabeler klimaat om als ondernemer van start te gaan en het langer vol te houden.”

In 2016 werd de magische kaap van de 100.000 opgestarte bedrijven gerond. Vorig jaar zagen 100.108 ondernemingen het levenslicht, maar tegelijkertijd werden er ook 67.730 bedrijven stopgezet, zo geven cijfers van handelsinformatieleverancier Roularta Business Information aan. Er werden met andere woorden 32.378 bedrijven meer opgezet dan stopgezet, een impressionant resultaat. Het is van 2007 geleden, van voor het losbarsten van de economische crisis met andere woorden, dat er zich zo’n sterke aangroei van bedrijven voordeed. In 2007 kwamen er netto 35.645 bedrijven bij, maar alle daaropvolgende jaren was er een veel minder uitgesproken verschil tussen het aantal startende en stoppende ondernemingen.

NSZ ziet meerdere verklaringen voor deze positieve evolutie. Eerst en vooral is er de gevoelig betere economische conjunctuur. Ook al gooien de Brexit en het protectionistisch beleid van Amerikaans president Donald Trump mogelijk roet in het eten, staan de meeste economische parameters momenteel op groen. Zo’n klimaat moedigt sowieso steeds meer mensen aan om hun eigen zaak te lanceren. Ook het feit dat ondernemen, toch zeker bij jongeren, hip is en dankzij heel wat moderne technologieën zonder al te veel opstartkosten kan, speelt mee. 

Bovendien voelen ondernemers en ondernemers in spe zich ook voor het eerst sinds lang toch voor een stuk gesteund door het beleid. Een aantal maatregelen die vorig jaar ingingen, zoals de goedkopere eerste zes aanwervingen, de verlaagde sociale bijdragen of de tax shelter voor investeringen in start ups, moedigen ondernemen aan. En ook een aantal maatregelen die begin 2017 zijn ingegaan, zoals de verlenging van het moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen van 8 naar 12 weken, de invoering van het overbruggingsrecht als een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen die moeten stoppen om economische redenen en de oprichting van het statuut student-ondernemer, stimuleren het ondernemerschap nog verder en zullen de komende jaren hun vruchten afwerpen.

“Toch wil dat zeker niet zeggen dat onze beleidsvoerders nu op hun lauweren mogen gaan rusten. Ons land heeft sowieso nog steeds nood aan meer ondernemers, maar dat kan enkel mits flankerend beleid. Zowel op fiscaal vlak als qua sociaal statuut zijn er nog essentiële ingrepen nodig om het ondernemerschap te stimuleren”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Denken we maar aan de verlaging van de vennootschapsbelasting, hogere  zelfstandigenpensioenen en een veel breder vangnet bij ziekte, faillissement of stopzetting.”

deel dit