Helft zelfstandigen ziet het niet meer zitten: logisch, want mentaal en fysiek belastend en weinig steun op beleidsvlak

Categorie Sociaal
Helft zelfstandigen ziet het niet meer zitten: logisch, want mentaal en fysiek belastend en weinig steun op beleidsvlak

NSZ is helemaal niet verwonderd dat de helft van de zelfstandigen hun activiteit niet meer ziet zitten, zoals blijkt uit een onderzoek van de SERV. "In tegenstelling tot de meeste werknemers nemen zelfstandigen hun werk mee naar huis. Zij trekken de deur van hun zaak ’s avonds dus niet zomaar dicht, maar zijn er 24 op 24 mee bezig”, weet Christine Mattheeuws. “Bovendien kloppen zelfstandigen gemakkelijk werkweken van 50 à 60 uur en meer.” Daarnaast worden zelfstandigen nog te weinig gesteund door het beleid. Daarom zijn een eerlijker belastingsysteem, waarbij multinationals evenveel belast worden, lagere loonlasten, een eenvoudiger personeelsbeleid en minder administratie absolute prioriteiten voor de regeringen in dit land.

Ongeveer de helft van de zelfstandigen vindt hun werk onwerkbaar, zo blijkt uit een studie van de SERV. Niet onlogisch, vindt NSZ, want zelfstandigen hebben doorgaans een fysiek en mentaal belastende job. Ten eerste omdat ze veel uren kloppen. Weken van 50 à 60 uren en meer zijn meer regel dan uitzondering. Dat maakt het fysiek niet altijd even evident. Bovendien trekken zij de deur niet zomaar dicht na gedane arbeid, maar blijven ze constant met hun zaak bezig, wat mentaal belastend is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal zelfstandigen met een burn-out de laatste jaren stevig is toegenomen. Uit eerder gezondheidsonderzoek van NSZ bleek bovendien dat te weinig zelfstandigen voldoende slapen, gezond eten en regelmatig sporten, doorgaans uit tijdsgebrek.

Daarnaast voelen heel wat zelfstandigen zich onvoldoende gesteund door de politiek. Zij blijven het onrechtvaardig vinden dat zij een vennootschapsbelasting van 33,99 procent moeten betalen, terwijl multinationals dankzij spitstechnologie en op maat geschreven gunstregimes nog geen fractie van dat percentage moeten betalen. Dat gebrek aan eerlijke fiscaliteit weegt, net zoals de nog steeds erg hoge loonlasten in dit land. Die zorgen ervoor dat een (extra) aanwerving duur is, met als gevolg dat de zaakvoerder dan zelf meer taken op zich neemt. Ook het steeds complexer geworden personeelsbeleid en de hoeveelheid administratie, waarmee een zelfstandige al snel een kwart van zijn tijd mee bezig is, wegen stevig door.

deel dit