Helft minder langdurig zieke zelfstandigen: hogere uitkering vanaf dag 1 moet worden ingevoerd

Categorie Sociaal
Helft minder langdurig zieke zelfstandigen: hogere uitkering vanaf dag 1 moet worden ingevoerd

Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat het aantal langdurig zieke werknemers de afgelopen tien jaar met de helft is toegenomen. 9 procent van de vrouwelijke werknemers is langer dan één jaar ziek, bij de mannelijke werknemers gaat het om 7 procent. Opvallend: bij de zelfstandigen is nog niet eens 4 procent langdurig ziek. “Dat verwondert ons niet”, reageert Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Hun vangnet is aanzienlijk beperkter dan dat van werknemers. Zo krijgen ze pas een arbeidsongeschiktheidsuitkering na 1 maand en is die uitkering forfaitair en dus beperkt.” Daarom pleit NSZ voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf dag 1 én gebaseerd op het eerder verdiende inkomen.

Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat minder zelfstandigen langdurig ziek zijn dan werknemers. Bij de zelfstandigen is minder dan vier procent langdurig ziek, terwijl bij de vrouwelijke werknemers 9 procent langdurig ziek is en bij de mannelijke werknemers 7 procent. Bovendien is het aandeel langdurig zieken bij de zelfstandigen ook maar half zo snel gestegen als bij de werknemers.
NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Zelfstandigen kunnen zich doorgaans niet permitteren om lang ziek en afwezig te zijn omdat hun sociaal vangnet bijlange niet zo uitgebreid is als dat van de werknemers. Ten eerste krijgt een zelfstandige pas een arbeidsongeschiktheidsuitkering na de eerste maand ziekte en niet vanaf dag 1, zoals de werknemers. De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zelfstandigen krijgen, zijn ook te laag. Die zijn immers forfaitair en staan volledig los van het inkomen dat een zelfstandige eerder verdiende.”

Hogere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op basis van het eerder verdiend inkomen en dat vanaf dag één zouden volgens NSZ veel logischer en eerlijker zijn. Bovendien zou het niet meer dan fair zijn om die uitkeringen niet te laten betalen door het sociaal statuut van de zelfstandige, maar door de algemene middelen. Iemand wordt immers ziek als mens, ongeacht of die persoon zelfstandige, ambtenaar dan wel werknemer is.

deel dit