Gezondheid werknemers bovenaan prioriteitenlijstje kmo’s

Categorie Sociaal
Gezondheid werknemers bovenaan prioriteitenlijstje kmo’s

Wie de afgelopen weken nieuwjaarswensen kreeg, hoorde er vaak “en een goede gezondheid” bij. Ook kmo’s zitten in met de gezondheid van hun werknemers, zo blijkt uit onderzoek van NSZ. Meer nog, via bepaalde, soms eenvoudige ingrepen proberen ze de gezondheid van hun personeel te stimuleren. “Onlogisch is dat natuurlijk niet, want gezonde werknemers presteren beter en zijn minder vaak afwezig”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Zo zijn bedrijfsfietsen duidelijk in opmars, biedt nagenoeg 1/5de van de kmo’s gratis fruit, zorgt 8 procent voor sportmogelijkheden op het werk en zorgt 94 procent voor aangepaste en ergonomische stoelen wanneer werknemers met rugklachten erom vragen.

Ruim 6 op de 10 werknemers hebben te kampen met stress op het werk, zo geeft onderzoek van HR-specialist en NSZ-partner Securex aan. 62 procent van de kmo-zaakvoerders heeft daar alle begrip voor, zo blijkt uit onderzoek van NSZ waaraan 568 kmo’s hebben deelgenomen. Werken in een bedrijf betekent immers werken onder grote druk om alles ‘just in time’ klaar te krijgen voor de klant, maar ook, als gevolg van de nog steeds hogere loonkost in ons land, werken in een krappe ploeg. “Het is niet zo dat er in kmo’s constant medewerkers stand by staan die kunnen inspringen op drukke momenten. Het team, hoe beperkt ook qua mankracht, zal dan in de eerste plaats een tandje moeten bijsteken, samen met de zaakvoerder”, legt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, uit. 1/3de van de kmo’s is wel de mening toegedaan dat die stress meer te maken heeft met het privéleven van de werknemers in kwestie, maar is dan nog bereid om stressfactoren tot een minimum te beperken. Trouwens, in micro-ondernemingen en kmo’s krijgen medewerkers doorgaans heel wat autonomie en heel wat onderzoeken geven aan dat de mate waarin medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun job het stresspeil verlicht.

Naast een gezonde geest is natuurlijk ook een gezond lichaam enorm belangrijk. Nochtans is gezondheid op de werkvloer geen evidentie, nu blijkt dat steeds meer werknemers langdurig ziek zijn. Cijfers van het RIZIV geven aan dat het aantal langdurig zieke werknemers de afgelopen tien jaar met de helft is toegenomen. Kmo’s maken van de gezondheid van hun werknemers dan ook steeds meer een prioriteit. Ze maken daarbij gebruik van een aantal ‘quick wins’ die ook aangemoedigd worden door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). 17 procent van de kmo’s biedt bijvoorbeeld gratis fruit ter beschikking van hun personeel, terwijl het in 8 procent van de kmo’s mogelijk is om tijdens pauzes of voor en na het werk te sporten (bijv. tafeltennis). In 4 procent van de kmo’s worden er op geregelde tijdstippen gezamenlijke sportactiviteiten georganiseerd, zoals zaalvoetbal, fitness of samen lopen of fietsen. Ook het toenemend aantal rugklachten wordt door kmo’s aangepakt. 94 procent voorziet aangepaste, ergonomische stoelen wanneer een werknemer daarom vraagt vanwege rug- en andere lichamelijke klachten.

Uit het onderzoek blijkt tot slot dat nu al 4 procent van de kmo’s bedrijfsfietsen aanbiedt aan hun werknemers. “We verwachten dat de bedrijfsfiets de komende jaren nog aan succes zal toenemen, nu het concept stilaan is ingeburgerd. Bedrijfsfietsen zijn goed voor de gezondheid van de werknemer en zijn bovendien ook goed voor de portemonnee van de werkgever, want die kan de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets, toebehoren zoals helm, slot of fluovest en onderhoudskosten fiscaal aftrekken”, verduidelijkt NSZ-voorzitter Mattheeuws.

deel dit