Getalm met verlaging vennootschapsbelasting zet rem op investeringen

Getalm met verlaging vennootschapsbelasting zet rem op investeringen

Vennootschappen gaan gebukt onder de zware vennootschapsbelasting en vinden het totaal onrechtvaardig dat multinationals dankzij fiscale spitstechnologie weinig tot geen belastingen betalen. Daarom vraagt NSZ dat de beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting niet langer wordt uitgesteld. 91 procent van de vennootschappen is zelfs bereid daarvoor afstand te nemen van bepaalde, bestaande gunstregimes. Dat blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 940 zaakvoerders van vennootschappen hebben deelgenomen. “Toch schieten zij bepaalde schrappingen van bestaande maatregelen en bepaalde, nieuwe voorstellen, die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op tafel legt in ruil voor de verlaagde vennootschapsbelasting, volledig af”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. Vooral het voorstel om een vermeerdering toe te passen in de vennootschapsbelasting bij onvoldoende voorafbetalingen en het niet langer aftrekbaar maken van bepaalde kosten ten voordele van hun werknemers, zoals het geven van soep of een huwelijkspremie, worden helemaal niet gesmaakt door de vennootschappen.

Al lang pleit NSZ voor eenvoudigere en rechtvaardigere belastingen waarbij alle ondernemingen, klein of groot, gelijk voor de wet zijn en grote ondernemingen de dans dus niet langer kunnen ontspringen door gebruik te maken van fiscale spitstechnologie en exorbitante gunstregimes. De federale regering wil de vennootschapsbelasting alvast drastisch verlagen, al is er op dit moment hierover nog geen finaal akkoord en zou die verlaging er ten vroegste komen in 2018. Maar die verlaging moet er volgens NSZ sneller komen, te meer omdat de huidige hoge vennootschapsbelasting een rem is op investeringen. Driekwart van de vennootschappen zal pas meer investeren (o.a. in personeel, machines en uitbreiding) eens de vennootschapsbelasting verlaagd is naar 20 à 25 procent. Dat blijkt uit een enquête van de ondernemersorganisatie waaraan 940 zaakvoerders van vennootschappen hebben deelgenomen.

Bedoeling is, zo blijkt uit het laatste voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, om vennootschappen met een belastbare grondslag van 75.000 euro aan 20 procent te belasten en vennootschappen met een belastbare grondslag boven de 75.000 euro aan 25 procent te belasten. Dat is een opmerkelijke verlaging ten opzichte van de 33,99 procent vennootschapsbelasting die vennootschappen nu wordt aangerekend.

Om die stevige belastingverlaging te financieren zullen een aantal bestaande gunstregimes en aftrekken moeten sneuvelen. Daar heeft NSZ begrip voor, net als 91 procent van de ondernemers. Of tafel liggen verschillende regimes die zullen sneuvelen, zoals het schrappen van de investeringsaftrek voor productieve investeringen. Die schrapping vindt twee derde van de ondernemers acceptabel. Een verhoging van de sanctie bij de niet-aangifte van de vennootschapsbelasting wordt door 82 procent van de vennootschappen als aanvaardbaar beschouwd, terwijl 69 procent geen graten ziet in het invoeren van pro rata afschrijvingen, zodat een bepaalde aankoop dan enkel afgeschreven kan worden voor de werkelijke maanden en niet langer voor heel het jaar. Eveneens aanvaardbaar voor 78 procent van de ondernemers: een CO2-aftrek per wagen in plaats van per categorie wagens.

Ondernemers begrijpen dus heel goed dat een substantiële verlaging van de vennootschapsbelasting enkel mogelijk is door te snijden in een aantal fiscale gunstregimes en bepaalde, nieuwe maatregelen te nemen. Toch schuift minister Van Overtveldt ook twee pistes naar voren die voor hen veel te ver gaan. Zo zijn 6 op de 10 vennootschappen totaal gekant tegen het toepassen van een vermeerdering in de vennootschapsbelasting wanneer er onvoldoende voorafbetalingen worden gedaan. 58 procent van de ondernemers vindt het dan weer onaanvaardbaar dat bepaalde kosten, die niet-belastbaar zijn bij de werknemer, maar wel aftrekbaar bij de werkgever, zoals het geven van soep aan de werknemers of het toekennen van een huwelijkspremie, niet meer aftrekbaar zouden zijn. De helft van de ondernemers vindt het, tot slot, ook niet kunnen dat de fiscus zal nagaan of de wagen waarmee ze rijden de beroepsbehoeften niet overtreft. Indien de fiscus vindt dat een ondernemer met een te dure wagen rondrijdt in vergelijking met zijn inkomsten zal de ondernemer de wagen in kwestie fiscaal niet meer kunnen aftrekken.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het staat buiten kijf dat de verlaagde vennootschapsbelasting er snel moet komen. Verder uitstel is geen optie, want de 572.000 vennootschappen in dit land zijn niet alleen bereid om aanzienlijk wat gunstregimes op te geven, maar bovendien zal het terugverdieneffect van deze belastingverlaging bijzonder groot zijn.”

deel dit