Gemakkelijk werknemers delen

Categorie Algemeen
Gemakkelijk werknemers delen

Een aantal fundamentele wettelijke beperkingen i.v.m. de zogenaamde werkgeversgroeperingen worden weggewerkt. Dat is een prima zaak, want zo’n groeperingen laten toe om bepaalde expertise, die niet voltijds vereist is binnen een onderneming of te duur is, te delen met andere ondernemers.

Sinds 2000 kunnen ondernemingen onderling een werkgeversgroepering oprichten om samen bepaalde personeelsleden aan te werven. Het initiatief kent tot op vandaag weinig succes, maar dat heeft voor een deel te maken met een aantal, belangrijke wettelijke beperkingen die verbonden zijn aan de werkgeversgroepering.

Het wettelijk kader, waarbinnen werkgeversgroeperingen binnenkort kunnen opereren, zal veel opener zijn. Dat zal aanleiding geven tot een ruimer gebruik, want dergelijke flexibiliteit, waarbij bepaalde profielen gedeeld worden, kan zeer nuttig zijn voor kmo’s.

deel dit