Gelijke kinderbijslag

Categorie Algemeen
Gelijke kinderbijslag

Sinds 1 juli 2014 is de gelijke kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers eindelijk een feit. Die gelijkschakeling kwam geen dag te vroeg. Elk kind is gelijk, ongeacht of de ouders als zelfstandige, werknemer of ambtenaar aan de slag zijn.

Een jarenlange discriminatie werd op 1 juli 2014 eindelijk opgeheven, namelijk het verschil in kinderbijslag naargelang de ouders zelfstandige, werknemer of ambtenaar zijn. Die aanpassing kwam geen dag te laat. Er bestaat immers geen enkele zinvolle reden om qua kinderbijslagen verschillen te hanteren tussen de onderlinge beroepsgroepen. Elk kind is gelijk, ongeacht of de ouders als zelfstandige, werknemer of ambtenaar aan de slag zijn.

deel dit