Gegarandeerde dienstverlening: pendelaar blijft toch de dupe

Categorie Politiek
Gegarandeerde dienstverlening: pendelaar blijft toch de dupe

NSZ vindt de minimale dienstverlening bij het spoor, die de Kamer afgelopen nacht goedkeurde, te licht uitvallen. Zo moet de NMBS pas 24 uur voor de staking een alternatief vervoersplan bekendmaken. Dat is volgens NSZ veel te laat, aangezien werknemers dan pas zullen weten of ze op het werk geraken met de trein of een alternatief, zoals thuiswerk, carpoolen of een dag verlof, moeten zoeken. De ondernemersorganisatie betreurt ook dat het oorspronkelijk voorstel van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) verder werd afgezwakt: NMBS-werknemers die willen staken, moeten dat nu maar 3 dagen op voorhand melden in plaats van de oorspronkelijk voorziene 4 dagen. Ook dat zal er voor zorgen dat deze minimumdienstverlening het etiket ‘light’ opgeplakt zal krijgen.

Bedrijven met een publieke dienstverlening moeten volgens NSZ bij een staking steeds een zekere service kunnen bieden. Het kan niet langer dat openbare, semiopenbare en zelfs geprivatiseerde instanties zich veroorloven om alles lam te leggen, zelfs wanneer dat maar voor één dag is. Te meer omdat heel wat van die organisaties (nog) geen concurrentie ondervinden. Ook bedrijven als de NMBS moeten zich in een privélogica inschrijven en hier naar handelen.

Het voorstel over de gegarandeerde dienstverlening, dat donderdagnacht in de Kamer werd gestemd, gaat voor NSZ echter niet ver genoeg. Eén dag voor de staking moet de NMBS alle reizigers informeren of hun trein al dan niet zal rijden en een alternatief vervoersplan bekendmaken. Dat is veel te laat. Ondertussen zullen pendelaars wel al hun voorzorgen genomen hebben om op de dag van de staking al dan niet te gaan werken. In het voorstel staat ook dat NMBS-werknemers die willen staken dat 72 uur op voorhand moeten melden, terwijl oorspronkelijk 4 dagen voorzien waren. Ook die tijdsspanne lijkt NSZ te kort om een goed zicht te hebben op de effecten van de staking.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het is jammer dat de federale regering op de rem is gaan staan bij dit voorstel en dus nog steeds niet zal kunnen garanderen of er effectief wel sprake is van een minimumdienstverlening bij stakingen op het spoor. De pendelaar blijft hoe dan ook de dupe.”

deel dit